ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ถึงแม้ว่า ฉํนจะมีชีวิตอยู่อย่างถูกเยาะเย้น และน่าขายหน้า,

ด้วยมือทั้ง 2 ข้างที่เลือดไหลเต็ม,

โดยไม่สามารถโอบกอดภูเขาแทเบ็ค ไว้ในหัวใจของฉัน,

 


  

  ถึงแม้ว่าฉํนจะมีชีวิตอยู่อย่างถูกเยาะเย้นและน่าขายหน้าด้วยมือทั้งข้างที่เลือดไหลเต็มโดยไม่สามารถโอบกอดภูเขาแทเบ็คไว้ในหัวใจของฉัน
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top