ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

จากนี้ต่อไป ข้าขอเอ่ยคำประกาศิต เจ้าหญิงทุกพระองค์ของแผ่นดินนี้ ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม จะหลุดพ้นจากคำสัตย์สัญญาที่ให้ไว้ และสามารถจะสมรสกับชายใดก็ตาม ที่เป็นพอใจของพวกนาง

 


  

  จากนี้ต่อไปข้าขอเอ่ยคำประกาศิตเจ้าหญิงทุกพระองค์ของแผ่นดินนี้ไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดก็ตามจะหลุดพ้นจากคำสัตย์สัญญาที่ให้ไว้และสามารถจะสมรสกับชายใดก็ตามที่เป็นพอใจของพวกนาง
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top