ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ขออภัย คาลลีสิ แต่บรรพบุรุษ ของท่าน เอย์กอนผู้พิชิต ไม่ได้บุกยึดอีกหกอาณาจักร เพราะว่ามันเป็นสิทธิของเขา

 


  

  ขออภัยคาลลีสิแต่บรรพบุรุษของท่านเอย์กอนผู้พิชิตไม่ได้บุกยึดอีกหกอาณาจักรเพราะว่ามันเป็นสิทธิของเขา
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top