ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tels

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tels-, *tels*, tel
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัมภาร[n.] (samphāra) EN: luggage ; personal luggage ; baggage ; bags ; gear ; cases ; impedimenta ; paraphernalia ; suitcases ; supplies ; goods and chattels ; materials ; belongings   FR: équipement [m] ; fourniture [f] ; affaires personnelles [fpl] ; bagages [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
TELSTAR    T EH1 L S T AA2 R
TELSTRA    T EH1 L S T R AH0
TELSOURCE    T EH1 L S AO2 R S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Telstar    (n) tˈɛlstaːr (t e1 l s t aa r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテルサット[, interusatto] (n) Intelsat; International Telecommunications Satellite Organization (Organisation) [Add to Longdo]
テルスター[, terusuta-] (n) Telstar [Add to Longdo]
ホテヘル[, hoteheru] (n) (abbr) (See ホテルヘルス) prostitution services in hotels (wasei [Add to Longdo]
ホテルヘルス[, hoteruherusu] (n) (See ファッションヘルス) prostitution services in hotels (wasei [Add to Longdo]
ユーテルサット[, yu-terusatto] (n) Eutelsat; European television satellite [Add to Longdo]
家財道具[かざいどうぐ, kazaidougu] (n) household belongings; household possession; furniture and household goods; goods and chattels; home furnishings; household goods; traps [Add to Longdo]
尾節[びせつ, bisetsu] (n) telson [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top