Search result for

tantines

(65 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tantines-, *tantines*, tantine
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tantines มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tantines*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was such fun. Don't you mean you and constantineมันสนุกมากก / ไม่ใช่แค่แม่กับเด็กแม่เหรอ? Chuck in Real Life (2008)
Zeke Pleshette. Constantine Bach. The Culebra brothers.เซค พลีเชท คอนสแตนไทน บากช์ พี่น้อง คูเลบรา MacGruber (2010)
That's Constantine Bach and Zeke Pleshette.นั้น คอนสแตนด์ บากท์ กับ ซีค พลีเชท MacGruber (2010)
MacGruber, I'm watching Senator Garver talk to Constantine Bach.แมคกรูเบอร์ ฉันกำลังดูท่านวุฒิสมาชิก การ์เวอร์ คุยอยุ่กับคอนสแตน บากท์ MacGruber (2010)
Constantine, would you be a lamb and take these two... while I have a little fun with MacGruber, here?คอนสแตนติน นายจะเป็นเหมือนเนื้อแกะและทั้ง2คนนี้ และมันจะตลกมาเลยที่เกิดกับแมคกรูเบอร์ MacGruber (2010)
The Turks told folk tales of shapeshifting jackals at the fall of Constantinople.พวก เติร์ก เล่านิทานพื้นบ้านเกี่ยวกับ ตัวตนของลูกน้องเขา การล่มสลายของ เมือง constantinople พวกAztecsถูกทำลายยับเยิน Everything Is Broken (2010)
There's My Morning Jacket, Feist, The Constantines,นั่นคือเสื้อแจ็คเก็ตเช้านี้ของผม เฟรส คอนสแตนติน Countdown (2010)
Hope she doesn't get into things the way you used to. ♪ Take me back to Constantinople ♪หวังว่าเธอคงไม่ทำตัวเหมือนลูกนะ Dream Hoarders (2010)
♪ Not Constantinople ♪ ♪ Why did Constantinople get the works? ♪ไปล็อคประตูห้องน้ำให้ดีๆ แล้วกัน มีคนอยู่! Dream Hoarders (2010)
♪ ♪ ♪ Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul ♪ ♪ Not Constantinople, been a long time gone, Constantinople ♪มันอาจจะหลนลงมาหมด ไม่เป็นไรแล้ว Dream Hoarders (2010)
Why can't you just get Constantine to help?ให้คอนสแตนตินช่วยไม่ได้เหรอ The Help (2011)
Constantine quit us.คอนสแตนตินลาออกไปแล้ว The Help (2011)
That reminds me so much of my maid, Constantine.ทำให้นึกถึงคนรับใช้ฉัน คอนสแตนติน The Help (2011)
I know Constantine. We're in church circle together.ฉันรู้จักคอนสแตนติน เราเป็นเพื่อนร่วมโบสถ์กัน The Help (2011)
Mama, I want to ask you about Constantine.แม่คะ หนูอยากถามแม่ เรื่องคอนสแตนตินค่ะ The Help (2011)
Daddy. What happened to Constantine?พ่อคะ เกิดอะไรขึ้น กับคอนสแตนตินคะ The Help (2011)
Constantine went to live in Chicago with her family.คอนสแตนตินกลับไปอยู่ กับครอบครัวที่ชิคาโก The Help (2011)
I need to talk to you about Constantine.หนูอยากถามเรื่องคอนสแตนติน The Help (2011)
Constantine didn't do anything wrong.คอนสแตนตินไม่ได้ทำอะไรผิด The Help (2011)
We sent your brother up to Chicago to bring Constantine home.เราส่งพี่ชายลูกไปชิคาโก เพี่อรับคอนสแตนตินกลับบ้าน The Help (2011)
It's okay, Constantin.ไม่เป็นไร คอนแสตนติน In Time (2011)
When I say the secret word, which is "Constantinople" I'll kick the old guy in the nuts, you blow them up with missiles.พอฉันพูดคำรหัส "คอนสแตนติโนเปิล" ฉันจะเตะผ่าหมากไอ้แก่ นายถล่มมันด้วยมิสซายล์ The Green Hornet (2011)
- Konstantin Brinkerhoff.- คอนสแตนติน บริงเคอร์ฮอฟ Big Feet (2012)
Dr. Konstantin Brinkerhoff...หมอคอนสแตนติน บลิงเคอร์ฮอฟ... Big Feet (2012)
The body was identified as that of local author and psychologist Dr. Konstantin Brinkerhoff.ศพถูกระบุตัวว่าคือ นัเกขียนและจิตแพทย์ หมอคอนสแตนติน บรินเคอร์ฮอฟฟ์ Big Feet (2012)
Now, when you put the maps together, they make one big map, leading to the location where the knights hid the precious wealth they took from Constantinople after they sacked and burned it.และเมื่อเอาแผนที่มาต่อกัน จะได้แผนที่ใหญ่หนึ่งอัน ซึ่งจะนำไปสู่สถานที่ ที่อัศวินซ่อน Bad Teeth (2012)
The church has been trying to bury this gospel since before the time of Constantine.คริสตจักรได้รับการพยายาม ที่จะฝังศพที่ข่าวประเสริฐนี้ ตั้งแต่ก่อน ช่วงเวลาของคอนสแตนติ The Art of the Steal (2013)
And also stop by storage and grab the files for the Constantine case.แล้วก็ไปที่ห้องเก็บของ ไปเอาไฟล์ของคดี Constantine ด้วยล่ะ Lie with Me (2013)
Uh, and here's the Constantine case.เอ่อ แล้วก็นี่ เล่มคดี ConstantinLie with Me (2013)
There were two different Constantines, so I brought them both just to be safe.พอดีมันมี Constantine 2 แบบ หนูก็เลยเอามาทั้งคู่เลย เผื่อไว้ก่อนค่ะ Lie with Me (2013)
We hear about Constantine.เราได้ยินเกี่ยวกับคอนสแตนติ Decline of an Empire (2014)
This man is the derserter form Constantine's Army.ผู้ชายคนนี้เป็น derserter รูปแบบกองทัพคอนสแตนติ Decline of an Empire (2014)
Emperor Constantine is removing all troops from Hedrian Wall.จักรพรรดิคอนสแตนติจะเอากองกำลังทหารทั้งหมดออกจาก Hedrian ผนัง Decline of an Empire (2014)
You're worried about Constantine.คุณกำลังกังวลเกี่ยวกับคอนสแตนติ Decline of an Empire (2014)
I bring the message from Constantine.ผมนำข้อความจากคอนสแตนติ Decline of an Empire (2014)
My dear friend Constantine will not give up Our hopes to find Katherine.เพื่อนรักของฉันคอนสแตนติจะไม่ให้ขึ้นความหวังของเราที่จะหาแคทเธอรี Decline of an Empire (2014)
He was Constantine, want to meet Katherine.เขาเป็นคอนสแตนติต้องการที่จะพบแคทเธอรี Decline of an Empire (2014)
Following the death of Constantine, Katherine's bone were unearthed, sold and distributed between the seven wealthiest churches in Europe, until a charter of protection was placed upon the rest of her remains, to this day the which lie within her monastery on Mount Sinai.หลังจากการตายของคอนสแตนติกระดูกแคทเธอรีถูกขุด ขายและจัดจำหน่ายระหว่างเจ็ดคริสตจักรที่ร่ำรวยที่สุดในยุโรป จนกว่าจะมีกฎบัตรของการป้องกันที่ถูกวางอยู่บนส่วนที่เหลือของเธอยังคงที่ Decline of an Empire (2014)
The earliest precise observations of a comet that Halley could find were made in Constantinople by Nikephoros Gregoras, a Byzantine astronomer and monk in June 1337.ข้อสังเกตที่เก่าแก่ที่สุดที่แม่นยำของดาวหาง ที่ แหลี สามารถหาได้ ทำในอิสตันบูล โดยโฟรัส เกรกโออัส, นักดาราศาสตร์ ไบเซนไทน์และพระภิกษุสงฆ์ When Knowledge Conquered Fear (2014)
John constantine.จอห์น คอนสแตนติน Haunted (2015)
Constantine is looking for,ไม่ว่าอะไรที่คุณคอนสแตนตินกำลังหา Haunted (2015)
Saint Mark's has the Horses of Constantinople. They're bronze statues.โบสถ์เซนต์มาร์คมีม้าแห่ง คอนสแตนติโนเปิ้ล เป็นรูปปั้นทองแดง Inferno (2016)
According to the tale, during the Crusades the horses were looted from Constantinople.ถามไกด์คนนั้นว่า ม้าเคยโดนตัดหัวหรือเปล่า ตำนานเล่าว่าช่วงสงครามครูเสด ม้าถูกขโมยไปจากคอนสแตนติโนเปิ้ล Inferno (2016)
He was supposed to sail his ships to Egypt but he sacked Constantinople instead.เขาควรนำเรือไปอียิปต์ แต่กลับปล้นคอนสแตนติโนเปิ้ลแทน Inferno (2016)
Monte Carlo. "Constantinopolee."มอนทีคาโล คอนสแตนติ Pinocchio (1940)
Near Constantine, where I was born. You know it?ใกล้กงส์ต็องตีน ที่ๆฉันเกิด นายรู้จักไหม? Wild Reeds (1994)
From Algiers, Oran and Constantine, from Salem and the countryside...จากแอลเจียร์ ออราน กงส์ต็องตีน เอลเมนเนีย และเชฟ พวกเขากำลังอพยพ Wild Reeds (1994)
When I got here, I went to see the Boissieres, from Constantine."เมื่อแม่มาที่นี่ แม่ไปเพื่อพบ บรรดาคุณท่านจากกงส์ต็องตีน Wild Reeds (1994)
Miss Constantine, may I speak to you? Certainly.มิสคอนสแตนติฉันอาจจะ พูดกับคุณ? Contact (1997)
Passepartout, will you tell this impudent fellow that we must leave within six and a half hours, or we miss our connection in Constantinople.นายบอกเขาซิว่าเราต้องออกเดินทาง ใน 6 ชม.ครึ่ง ไม่งั้นจะพลาดรถคอนสแตนติโนเปิล Around the World in 80 Days (2004)

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSTANTIN    K AH0 N S T AE1 N T IH2 N
COSTANTINO    K OW0 S T AA0 N T IY1 N OW0
COSTANTINI    K OW0 S T AA0 N T IY1 N IY0
KONSTANTIN    K AA1 N S T AH0 N T IY2 N
CONSTANTINO    K AA2 N S T AH0 N T IY1 N OW0
CONSTANTINE    K AA1 N S T AH0 N T AY2 N
CONSTANTINE    K AA1 N S T AH0 N T IY2 N
CONSTANTINA    K AA0 N S T AA0 N T IY1 N AH0
CONSTANTINOS    K AA2 N S T AH0 N T IY1 N OW0 S
CONSTANTINOPLE    K AA2 N S T AE0 N T AH0 N OW1 P AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Constantine    (n) (k o1 n s t @ n t ii n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Debütantin {f} | Debütantinnen {pl}debutante | debutantes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニカの乱[ニカのらん, nika noran] (n) the Nika riots which took place in 532 in Constantinople [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
君士坦丁堡[Jūn shì tǎn dīng bǎo, ㄐㄩㄣ ㄕˋ ㄊㄢˇ ㄉㄧㄥ ㄅㄠˇ, ] Constantinople (capital of Byzantium), #94,986 [Add to Longdo]
圣索非亚大教堂[Shèng Suǒ fēi yà dà jiào táng, ㄕㄥˋ ㄙㄨㄛˇ ㄈㄟ ㄧㄚˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ, / ] Hagia Sophia (the main cathedral of Constantinople, subsequently the major mosque of Istanbul) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top