Search result for

tétins

(1 entries)
(1.8539 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tétins-, *tétins*, tétin
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tétins มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tétins*)
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวนม[n.] (hūanom) EN: teat ; nipple (Am.)   FR: tétine [f]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

t ( T IY1)étins ( T IH1 N Z)

 


  

 
tins
  • /T IH1 N Z/ [CMU]
  • (v) // [OALD]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
tins, tin's, tines, tings, tons, tuns, Tunis, dins, tans, tens, turns, twins, thins, tarns, teens, terns, towns, ton's, tones, tunas, tunes, Tetons, trains, tennis, tits, Tina, tints, Tina's, Tine's, Ting's, Titans, tine's, ting's, tinges, titans, Tan's, Tansy, attains, din's, dines, dings, tan's, tansy, ten's, tense, tin, INS, Tani's, Titos, Titus, Toni's, ins, tit's, stains, steins, stings, taints, twines, Denis, Taine's, Tann's, Tenn's, Ti's, Tine, Ting, Town's, tarn's, tern's, ti's, ties, tine, ting, tiny, town's, ttys, Latins, Titian's, Torin's, Turin's, matins, satins, Tiena's, Titan's, Tony's, Tyne's, titan's, tone's, tuna's, tune's, Dian's, Dion's, Trina's, toting's, In's

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Turins, Tinas, Titans, Tims, Tina, Tons, Tuns, Titos, Tunis, ins, Steins, Teints, Titan, Tötens, Etons, Rains, Ruins, Trans, Trias, Trios, Trips, Urins, trink, Pins, Zins, eins, Satins, Beins, Hains, Seins, Spins, Stils, Teigs, Teils, Teint, Turin, Törin, Weins, keins, teils, Tim, Ton, Tun, tun, Tito, in, Stein, Stirn, Töten, tuten, tätig, töten, Eton, Rain, Ruin, Tran, Trio, Trip, Urin, drin, rein, DIN, Göttin, PIN, Pin, TUI, bin, ein, hin, Putin, Satin, Bein, Hain, Pein, Sein, Spin, Stil, Teig, Teil, Wein, dein, fein, kein, mein, nein, sein, teil, grinsen, trinken, stinken

Similar FRENCH words suggested by aspell:
tins, trins, teins, tains, trin, tians, tiens, tons, tétins, tint, tînt, fins, gins, pins, tain, tics, tifs, tirs, vins

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top