Search result for

shampoings

(97 entries)
(0.0385 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shampoings-, *shampoings*, shampoing
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา shampoings มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *shampoings*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shampoo[N] ยาสระผม, See also: แชมพู, Syn. cleaser
shampoo[N] การสระผม
shampoo[VT] สระผม, See also: ทำความสะอาด, ล้างหวี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shampoo(แชมพู') vt. สระผม (โดยเฉพาะด้วยแชมพู) ,ล้างหวี,ทำความสะอาด (พรม,เก้าอี้นวมหรืออื่น ๆ) n. การสระผม,น้ำยาสระผม,แชมพู., See also: shampooer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
shampoo(n) แชมพูสระผม,ยาสระผม
shampoo(vt) สระผม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shampoosแชมพู [TU Subject Heading]
Antidandruff Shampoosแชมพูขจัดรังแค [การแพทย์]
Lotion Shampoosโลชั่นแชมพู [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And we don't need the shampoos. Why did...?เราไม่ต้องการแชมพู คุณจะเอาไปทำไม Pineapple Express (2008)
- Some shampoo.- แชมพู Gomorrah (2008)
Shampoo, not bath oil!แชมพู ไม่ใช่ครีมอาบน้ำ! Gomorrah (2008)
Shampoo?สบู่ ? Bedtime Stories (2008)
There's the dandruff shampoo marketing presentation at 3:00.มีสาธิตเกี่ยวกับการทำตลาดแชมพูขจัดรังแค ตอน 3 โมง Duplicity (2009)
Burkett% Randle Wash and Grow Shampoo, enriched with activated Partizonol.แชมพูรักษาเส้นผมเบอร์เก็ตแอนด์แรนเดิล เส้นผมหนาขึ้นด้วยสารพาร์ทิโซนอล Duplicity (2009)
Now, folks, I'm here today to announce that we are in the final testing stages of a safe, over-the-counter, home-use shampoo product,ท่านทั้งหลาย ผมขอประกาศว่า เรากำลังทดสอบขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย มันคือแชมพู Duplicity (2009)
Um, empty carton of eggs, coffee grinds, shampoo bottle... wart removal cream?อืมม กล่องใส่ไข่เปล่า เศษผงกาแฟ ขวดแชมพู ครีมกำจัดหูด Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Remember, it's OK to take the shampoo but not the robes, although they can be purchased in the hotel lobby for $79.95.จำไว้ว่าเอายาสระผมไปได้ แต่ห้ามเอาผ้าคลุมอาบน้ำ ถึงอย่างนั้น สามารถหาซื้อได้ที่ล็อบบี้โรงแรมได้ในราคา $79.95 Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
Hotel shampoo smells real good, do dah, do dah!แชมพูโรงแรมกลิ่นหอมดีจัง ดูดา ดูดา Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
Shampoo.ยาสระผมเหรอ The Road (2009)
Shampoo.ยาสระผม The Road (2009)
It's just shampoo.มันเป็นยาสระผม. The Book of Eli (2010)
Come on. you've gotta have a secret. Nope. it's shampoo and conditioner.ให้ตายสิ เธอต้องมีสูตรลับแน่ๆ ไม่มี แค่ยาสระผมกับครีมนวด Lovely (2010)
Only to shampoo Professor Shamburg's shih tzu. Sheesh.แค่ไปอาบน้ำให้เจ้าชิทสุ ของศ.แชมเบิร์ก ฉันพนันว่าถ้าเราลงขันกัน เราอาจซื้อรถแวนให้เชลด้อนได้ The Einstein Approximation (2010)
My God, there's a lot of shampoo left in this.พระเจ้า มีแชมพูทิ้งไว้เต็มเลย Back to School (2010)
You know, they make special shampoo for color-treated hair.นายรู้มั๊ยว่าพวกเขาผลิต แชมพูพิเศษ สำหรับคนย้อมผม Duets (2010)
It smells great. Dandruff shampoo.แชมพูขจัดรังแค The Robotic Manipulation (2010)
A bottle of I'occitane shampoo.ขวดแชมพูของ l'occitane The Townie (2010)
Like your hair and dandruff shampoo.เหมือนผมของคุณกับแชมพูขจัดรังแค Aerodynamics of Gender (2010)
And whatever medicated shampoo you're using seems to be doing the trick.แล้วไม่ว่าคุณกำลังใช้แชมพูยาอะไรอยู่ มันเหมือนจะมีผลข้างเคียงนะ Aerodynamics of Gender (2010)
MAN Now, the shampoo will kill them, but it may take a couple of tries.ตอนนี้ แชมพูจะฆ่าพวกมัน แต่มันอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดหน่อย The Sniffles (2010)
What kind of shampoo is she using?เธอใช้แชมพูอะไรน่ะ Episode #1.10 (2010)
That is the imported shampoo. People like it a lot because of its nice fragrance.นั่นคือแชมพูที่นำเข้า ผู้คนชอบมันมากเพราะกลิ่นหอมของมัน Episode #1.10 (2010)
I don't have a perfume taste but I have a lewd shampoo taste. And even worse taste of toothpaste.ฉันไม่มีกลิ่นน้ำหอม แต่ฉันมีกลิ่นของแชมพูและกลิ่นปากที่แย่ ๆ จากยาสีฟัน Episode #1.12 (2010)
When women needlessly try to distract men, they use their wet hair smelling like shampoo and...เวลาที่ผู้หญิงต้องการยั่วผู้ชาย ก็จะใช้ผมเปียกๆและกลิ่นแชมพูหอมๆและ... . Episode #1.2 (2010)
I've started to feel itchy so I used a little bit of the shampoo.ฉันเริ่มรู้สึกคันๆ ก็เลยใช้แชมพูไปนิดหน่อย The Switch (2010)
Yeah. I ran out of shampoo. I had to use Rachael's.อ้อ พอดีแชมพูหมด เลยต้องใช้ของเรเชลแทน 50/50 (2011)
So then we'll put some peanuts inside his shampoo.งั้นถ้าเราเอาถั่วใส่ในแชมพูเขา Horrible Bosses (2011)
"The smell of her shampoo.กลิ่นจากยาสระผมของเธอ Funeral (2011)
I'm getting shampoo in my mouth.หนูมีแชมพูอยู่ในปาก The Badass Seed (2011)
This may be the dog shampoo talking, but for 20 grand, we will decorate your office... and whack an employee of your choosing.นีี่เราไม่ได้พูดถึงแวมพูอาบน้ำหมานะ แต่20000เหรียญ เราจะตกแต่งห้องทำงานคุณ... I'll Swallow Poison on Sunday (2011)
Why do I taste like shampoo?ทำไมฉันรสชาติเหมือนแชมพู Mirror, Mirror (2011)
Bought you some shampoo and toothpaste.ซื้อยาสระผมกับยาสีฟันมาให้ Proof (2011)
I ran out of shampoo and I used your conditioner.แชมพูฉันหมดและฉันใช้ครีมนวดผมของนาย Bells (2011)
You used it as shampoo? !นายใช้มันแทนแชมพูหรอ? Bells (2011)
Body wash or shampoo?สบู่หรือแชมพูล่ะครับ Ka Hakaka Maika'i (2011)
If you would like to play witness protection and shampoo in toilet water, be my guest.ถ้าคุณอยากเล่นเกมส์ป้องกันพยาน แล้วก็สระหัวในโถส้วมละก็ Lockout (2012)
Fill their shampoo bottles with nair.เติมยากำจัดขนลงไปในแชมพูของพวกนั้น A Kiss Before Lying (2012)
Using towels as bathmats, using bathmats as towels, taking any of my shampoos, conditioners, ointments, lotions, powders or pomades.การใช้ผ้าขนหนู เยี่ยงพรมเช็ดเท้าในห้องน้ำ การใช้พรมในห้องน้ำ เยี่ยงผ้าขนหนู การใช้ยาสระผมของฉันใดๆ, ครีมนวด Guys, Interrupted (2012)
Look... if you want to know about Santiago's clients, ask Theo, his shampoo boy.นี่... . ถ้าคุณอยากรู้เรื่อง ลูกค้าของซานดิเอโก The Don't in the Do (2012)
Shampoo boy, huh?เด็กสระนะ The Don't in the Do (2012)
Talk to the other stylists, to his shampoo boy, to Tabitha!คุยกับช่างผมคนอื่นสิ คุยกับเด็กสระ กับทาบิธ่า! The Don't in the Do (2012)
So, he had him sit in the shampoo chair with his head all the way back.เขาจึงให้นั่งที่เก้าอี้สระ แล้วหงายหน้าไปข้างหลัง The Don't in the Do (2012)
Use the dry shampoo.ใช้แชมพูแห้ง Single Fright Female (2012)
♪ Missed your midterms and flunked shampoo ♪อย่าไปเหนื่อยกับมัน Glease (2012)
Oh yeah... I used a bit of your shampoo.ฉันใช้แชมพูของนายนิดหน่อยนะ Episode #1.2 (2012)
The shampoo?อะไรอ่ะ? Episode #1.2 (2012)
One time, in Hamburg, I roomed with this dude who I caught stealing my shampoo.ตอนัน้นะ ในฮัมบุค ตอนนั้นไปพักกับใครไม่รู้ เจ้านั้นขโมยแชมพูของข้าไป Hotel Transylvania (2012)
I love your shampoo.ฉันรักแชมพูของคุณ. Now You See Me (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shampoA shampoo and a set, please.
shampoI'd like to make an appointment for a shampoo and a set.
shampoI don't shampoo my hair in the morning.
shampoThis shampoo comes with a nice hair brush.
shampoWe used up the shampoo.
shampoWhen I'm home and I'm going to the corner drugstore to pick up some shampoo, why do you always tell me to be careful how I cross the street?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สระ[V] wash, See also: shampoo, rinse, cleanse, Example: ช่างสระผมที่ร้านนี้สระได้ถูกใจกว่าช่างที่ร้านอื่น, Thai definition: ชำระให้สะอาด (มักใช้แก่หัวหรือผม)
สระผม[V] shampoo, See also: wash, Syn. ล้างผม, Example: ฉันต้องสระผมทุกวัน เพราะเป็นคนผมมันมาก, Thai definition: ชำระสิ่งสกปรกออกจาผม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แชมพู[n.] (chaēmphū) EN: shampoo   FR: shampooing = shampoing [m]
ครีมนวดผม[n. exp.] (khrīm nūat phom) EN: hair conditioner ; hair lotion ; hair cream   FR: shampoing conditionneur [m]
สระ[v.] (sa) EN: wash ; shampoo ; rinse ; cleanse   FR: shampouiner ; laver ; rincer
สระผม [v. exp.] (sa phom) EN: wash the hair ; shampoo the hair   FR: laver les cheveux ; se laver les cheveux
ยาสระผม [n.] (yā sa phom) EN: shampoo   FR: shampoing [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SHAMPOO    SH AE0 M P UW1
SHAMPOOS    SH AE0 M P UW1 Z
SHAMPOOED    SH AE0 M P UW1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shampoo    (v) (sh a1 m p uu1)
shampoos    (v) (sh a1 m p uu1 z)
shampooed    (v) (sh a1 m p uu1 d)
shampooing    (v) (sh a1 m p uu1 i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haarwaschmittel {n}; Shampoo {n} | Haarwaschmittel {pl}; Shampoos {pl}shampoo | shampoos [Add to Longdo]
schamponieren | schamponierend | schamponiertto shampoo | shampooing | shampooed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オイルシャンプー[, oirushanpu-] (n) oil shampoo [Add to Longdo]
シャンプー[, shanpu-] (n,vs) shampoo; (P) [Add to Longdo]
ドライシャンプー[, doraishanpu-] (n) dry shampoo [Add to Longdo]
ボディーシャンプー[, bodei-shanpu-] (n) body shampoo [Add to Longdo]
洗髪[せんぱつ, senpatsu] (n,vs) washing one's hair; having a shampoo; (P) [Add to Longdo]
洗髪剤[せんぱつざい, senpatsuzai] (n) shampoo [Add to Longdo]
朝シャン[あさシャン, asa shan] (n,vs) shampooing in the morning [Add to Longdo]
髪洗い粉[かみあらいこ, kamiaraiko] (n) powder for cleaning the hair; powder shampoo [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洗剪吹[xǐ jiǎn chuī, ㄒㄧˇ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄨㄟ, ] shampoo, haircut and blow-dry [Add to Longdo]
洗发剂[xǐ fà jì, ㄒㄧˇ ㄈㄚˋ ㄐㄧˋ, / ] shampoo [Add to Longdo]
洗发水[xǐ fà shuǐ, ㄒㄧˇ ㄈㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] liquid shampoo [Add to Longdo]
洗发水儿[xǐ fà shuǐ r, ㄒㄧˇ ㄈㄚˋ ㄕㄨㄟˇ ㄖ˙, / ] shampoo [Add to Longdo]
洗发皂[xǐ fà zào, ㄒㄧˇ ㄈㄚˋ ㄗㄠˋ, / ] shampoo [Add to Longdo]
洗发粉[xǐ fà fěn, ㄒㄧˇ ㄈㄚˋ ㄈㄣˇ, / ] shampoo powder [Add to Longdo]
洗发露[xǐ fà lù, ㄒㄧˇ ㄈㄚˋ ㄌㄨˋ, / ] shampoo [Add to Longdo]
香波[xiāng bō, ㄒㄧㄤ ㄅㄛ, ] (loan word) shampoo; same as 洗髮皂|洗发皂 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top