ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

schenken

SH EH1 NG K AH0 N   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schenken-, *schenken*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Yes, it's dung, Schenken.ใช่ครับ,อยู่ในมูลสัตว์ Pilot (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHENKEN    SH EH1 NG K AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
beschenken(vt) |beschenkte, hat beschenkt, jmdn. mit +D| ให้ของขวัญคนใดคนหนึ่งด้วยสิ่งใดๆ เช่น Er beschenkte seine Freundin mit einem wertvollen Buch. , See also: Related: schenken

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schenken; überreichen; übergebento present [Add to Longdo]
schenken; widmen; hingebento give {gave; given} [Add to Longdo]
schenken | schenkend | geschenkt | schenkt | schenkteto donate | donating | donated | donates | donated [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[てい, tei] SCHENKEN, ANBIETEN [Add to Longdo]
[けん, ken] SCHENKEN, WIDMEN [Add to Longdo]
賜る[たまわる, tamawaru] schenken, spenden, gewaehren [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  schenken /ʃɛŋkən/
   donate; to present; to give {gave, given}

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  schenken /sxɛŋkən/
   1. donate; give
   2. pour; scatter; shed

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top