ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

schenke

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schenke-, *schenke*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Yes, it's dung, Schenken.ใช่ครับ,อยู่ในมูลสัตว์ Pilot (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHENKEL    SH EH1 NG K AH0 L
SCHENKEN    SH EH1 NG K AH0 N
SCHENKER    SH EH1 NG K ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Oberschenkel(n) |der, pl. Oberschenkel| ต้นขา, ขาท่อนบน, ขาอ่อน, See also: A. Unterschenkel,
Unterschenkel(n) der, pl. Unterschenkel| ขาท่อนล่าง, See also: A. Oberschenkel,
beschenken(vt) |beschenkte, hat beschenkt, jmdn. mit +D| ให้ของขวัญคนใดคนหนึ่งด้วยสิ่งใดๆ เช่น Er beschenkte seine Freundin mit einem wertvollen Buch. , See also: Related: schenken

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schenkel {m} | Schenkel {pl}shank | shanks [Add to Longdo]
Schenkel {m} | Schenkel {pl}thigh | thighs [Add to Longdo]
Schenkel des Winkelsarms of the angle [Add to Longdo]
Schenkelknochen {m} | Schenkelknochen {pl}thighbone | thighbones [Add to Longdo]
schenkeligshanked [Add to Longdo]
schenken; überreichen; übergebento present [Add to Longdo]
schenken; widmen; hingebento give {gave; given} [Add to Longdo]
schenken | schenkend | geschenkt | schenkt | schenkteto donate | donating | donated | donates | donated [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[てい, tei] SCHENKEN, ANBIETEN [Add to Longdo]
[けん, ken] SCHENKEN, WIDMEN [Add to Longdo]
賜る[たまわる, tamawaru] schenken, spenden, gewaehren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top