Search result for

rumbas

(66 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rumbas-, *rumbas*, rumba
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rumbas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rumbas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rumba[N] การเต้นจังหวะรุมบ้า
rumba[VI] เต้นจังหวะรุมบ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rumba(รัม'บะ) vi.,n. (การ,เพลง) เต้นรำจังหวะรุมบ้า, Syn. rhumba

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rumba. We extended an invitation to the jane addams academyเราเชิญให้ เจน อดัมส์ มาแสดง Hairography (2009)
Proficient in the rumba, waltz and cha-cha.ถนัดด้านรุมบา วอลซ์ แล้วก็ชะชะช่า The Agreement Dissection (2011)
Let's rumba, Tiny.มาเต้นรุมบ้ากัน พี่จิ๋ว! Ice Age: Continental Drift (2012)
Max, are you looking forward to watching these two rumba?แม็กซ์ คุณอยากดู 2 คู่ไหน ออกมาเต้นรุมบ้าครับ A Dance with Death (2012)
- if I've got gluten in my system. - We really need - to get started, Mr. Rumba.ตอนที่ผมมีโปรตีนจากแป้งสาลีอยู่ในร่างกายหรอก เราต้องการ Makeover (2012)
Okay, I like the rumba.ฉันชอบรุมบ้า The Diamond in the Rough (2013)
I find it quite exciting that you were a rumba teacher.ฉันว่ามันน่าตื่นเต้นที่คุณเป็นครูสอนเต้นรุมบ้า The Diamond in the Rough (2013)
Buck and I are doing the rumba.บัคกับฉันเต้นรุมบ้า The Diamond in the Rough (2013)
Booth and I intend to win the rumba competition.บูธกับฉันตั้งเป้าชนะการเต้นรุมบ้า The Diamond in the Rough (2013)
Dancing the rumba is like foreplay.การเต้นรุมบ้าเหมือนการเล้าโลม The Diamond in the Rough (2013)
Yes, ready to rumba. No.พร้อม สำหรับรุมบ้า The Diamond in the Rough (2013)
Do you rumba?- เต้นรัมบ้าเป็นมั้ย Rebecca (1940)
All these names, all these names I've been called ever since I was eight years old and dancing around to my mother's rumba records,ชื่อพวกนี้ๆ ที่ผมโดนเรียก ตั้งแต่ผมอายุ 8 ขวบ เต้นไปรอบๆ เพลงรัมบ้าของแม่ Shall We Dance (2004)
Let's start with a rumba,เริ่มต้นด้วยรัมบ้ากันดีกว่า Shall We Dance (2004)
- (music off) lt's the rumba, lt's the dance of love,นี่มันจังหวะรัมบ้านะยะ ต้องเต้นด้วยความรักสิยะ Shall We Dance (2004)
The rumba, is a vertical expression of a horizontal wish,รัมบ้า เป็นการแสดงออกในแนวดิ่ง ของความปรารถนาในแนวขวาง Shall We Dance (2004)
Everybody get ready for the Rumba.ทุกคนเตรียมพร้อมสำหรับรัมบ้า Innocent Steps (2005)
Jesus, what is that? A rumba?พระเจ้า นั่นอะไรอะ เต้นรุมบ้ากันอยู่หรอวะ Zack and Miri Make a Porno (2008)
-What's a rumba? - That akword movement.อะไรคือ เต้นรุมบ้าหรอ ก็การเคลื่อนไหวแบบประหลาดๆนั่นไง Zack and Miri Make a Porno (2008)
How nice are they now? !Na, Rumba-Nuss, was hast du denn? House on the Edge of the Park (1980)
-Bongos, maracas, that sort of stuff.- Bongos, Rumbakugeln usw. Fame (1980)
. That's it? .- Was sollen wir tun... hineingehen und herumballern? Two of a Kind (1983)
Sorry I can't go With you, I'd have done a rumba With the young lady!Bedaure Sie nicht begleiten zu können, um einen Rumba mit der Dame zu tanzen. Revenge of the Dead (1983)
Teetering on the edge of oblivion has spoiled my appetite for heights.Das Herumbalancieren am Abgrund hat mir die Lust auf Höhe verdorben. Goliath Returns (1984)
You got to waste a lot of slugs to get a Silver Star.Dafür muss man schon ziemlich viel rumballern. Dancer, Prancer, Donner and Steele (1985)
Do they tango or rumba?Tango oder RumbaThe Color of Money (1986)
Because fixing airplanes is something I like to do.Ganz einfach, weil ich nun mal gerne an Flugzeugen rumbastele. Iron Eagle (1986)
We wait for nightfall, to see the dog dancing the rumba in our headlights?Warten wir, bis der rote Hund im Scheinwerferlicht für uns Rumba tanzt? Tandem (1987)
- Ay, caramba!- Ay carumbaSimpsons Roasting on an Open Fire (1989)
Ai, caramba.(Bart) Ay, carumbaHomer's Night Out (1990)
- "Ay, carumba!"- Ay carumbaKrusty Gets Busted (1990)
- Ay, caramba.(Bart) Ay, carumbaThe Call of the Simpsons (1990)
"Begin the Beguine.""Tanz Rumba mit mir." Episode #2.1 (1990)
Never shoot your gun outside!Du sollst doch hier draußen nicht rumballern! The People Under the Stairs (1991)
Oh, I want to be in that rumbaOh, I want to be in that rumba One Fish, Two Fish, Blowfish, Blue Fish (1991)
"Make videotape for Maggie."Ja, ich machte "Number" zu "Rumba". One Fish, Two Fish, Blowfish, Blue Fish (1991)
Tell the jury, in your own words what happened on the day of the accident. Yes, sir.Wir wollten nicht rumbasteln... oder ändern, nachdem wir die Animation in Farbe hatten. Bart Gets Hit by a Car (1991)
Rumba. Oh, great.RumbaStrictly Ballroom (1992)
The rumba's the dance of love.Die Rumba ist der Tanz der Liebe. Strictly Ballroom (1992)
Do you think the rumba is the right one to do?- Okay. Denkst du, dass die Rumba richtig dafür ist? Strictly Ballroom (1992)
I do, too... the rumba, I mean.Ja, ich auch. Von der Rumba, mein ich. Strictly Ballroom (1992)
Fran, you know what I said about the rumba... being, you know, the dance of love?Fran, als ich gesagt habe, die Rumba sei, du weißt schon, der Tanz der Liebe. Strictly Ballroom (1992)
What a great partnership... and what a show... as they dance for you the Fruity Rumba.Was für eine großartige Partnerschaft und was für eine tolle Show. Sie tanzen jetzt für Sie die Früchte RumbaStrictly Ballroom (1992)
You know what I said about the rumba... and it being pretend?Weißt du noch, was ich über die Rumba gesagt hab, dass man bloß so tut, als ob? Strictly Ballroom (1992)
Samba, cha-cha, rumba, jive... anything.Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive. Strictly Ballroom (1992)
Dispatch said there were shots fired.Irgendjemand soll hier in der Gegend rumballern? Beyond the Law (1993)
I have the Eagle Foundation doing a tango up my Hershey Highway!Der Verein "Rettet die Wale" tanzt nämlich Rumba in meinem Schoko-Salon! Last Action Hero (1993)
I don't want any half-ass sergeant taking a potshot with a deer rifle.Ich will nicht, dass ein Blödmann mit dem Jagdgewehr rumballert. A Perfect World (1993)
- Clark, you can do the horizontal rumba... with the entire Met-Net cheerleading squad for all I care.Machen Sie meinetwegen horizontalen Rumba mit dem Cheerleading-Team. Strange Visitor (From Another Planet) (1993)
[SPEAKS in foreign LANGUAGE]Dicki bauchi kini haki rumba tumba! Asterix in America (1994)

CMU English Pronouncing Dictionary
BRUMBACH    B R AH1 M B AA2 K
BRUMBACK    B R AH1 M B AE2 K
RUMBAUGH    R AH1 M B AO2
BRUMBAUGH    B R AH1 M B AO2
CRUMBAUGH    K R AH1 M B AO2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rumba    (n) (r uh1 m b @)
rumbas    (n) (r uh1 m b @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rumba {f}rumba [Add to Longdo]
herumbasteln; herumpfuschen (an)to tinker (with) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドドンパ[, dodonpa] (n) Dodompa (a rumba-like Japanese musical genre popular in the 1960s) [Add to Longdo]
ルンバ[, runba] (n) rumba (spa [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伦巴[lún bā, ㄌㄨㄣˊ ㄅㄚ, / ] rumba [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top