ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ridât

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ridât-, *ridât*
Japanese-English: EDICT Dictionary
フッ化;弗化[フッか(フッ化);ふっか(弗化), futsu ka ( futsu ka ); fukka ( futsu ka )] (n,vs) (1) fluoridation; (pref) (2) fluoro-; fluor; (adj-no) (3) fluorinated [Add to Longdo]
義理立て[ぎりだて, giridate] (n,vs) doing one's duty [Add to Longdo]
体外離脱[たいがいりだつ, taigairidatsu] (n,adj-no) out of body; leaving your body [Add to Longdo]
売り建て[うりだて, uridate] (n) (in the stock market) short commitment [Add to Longdo]
幽体離脱[ゆうたいりだつ, yuutairidatsu] (n) out-of-body experience [Add to Longdo]
離脱[りだつ, ridatsu] (n,vs) withdrawal; secession; separation; breakaway; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
離脱[りだつ, ridatsu] Austritt (aus einer Organisation) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top