ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

psoriasis

S ER0 AY1 AH0 S AH0 S   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -psoriasis-, *psoriasis*, psoriasi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
psoriasis[N] โรคผิวหนังที่มีลักษณะแดงเป็นวง, Syn. itch

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
psoriasisโรคสะเก็ดเงิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psoriasis buccalis; keratosis linguae; leucokeratosis; leucoplakia, oral; psoriasis linguaeฝ้าขาวในปาก (อาจกลายเป็นมะเร็ง) [มีความหมายเหมือนกับ leucoplakia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psoriasis linguae; keratosis linguae; leucokeratosis; leucoplakia, oral; psoriasis buccalisฝ้าขาวในปาก (อาจกลายเป็นมะเร็ง) [มีความหมายเหมือนกับ leucoplakia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Psoriasisโรคสะเก็ดเงิน [TU Subject Heading]
Psoriasisโรคสะเก็ดเงิน

โรคสะเก็ดเงิน (psoriasis) เป็นโรคผิวหนังที่ไม่ติดต่อโดยการสัมผัสที่พบได้เกือบทุกภูมิภาคของโลกรวมทั้งประเทศไทย ผื่นที่เกิดขึ้นบนผิวหนังมีได้หลายรูปแบบ แต่รูปแบบที่พบบ่อยคือ ผิวหนังอักเสบกลายเป็นปื้นแดงขนาดใหญ่และมีขุยสีขาวคล้ายสีเงินอยู่บนผิวของปื้นแดง ตำแหน่งที่พบผื่นผิวหนังส่วนใหญ่เป็นบริเวณผิวหนังที่มีการเสียดสีเช่น แขน ขา เข่า ศีรษะ ศอก ผู้ป่วยบางรายที่มีอาการรุนแรงมากจะมีผื่นแดงเกิดขึ้นทั่วทั้งตัว บางรายเกิดเป็นตุ่มหนองกระจายทั่วตัว นอกจากอาการผิดปกติที่ผิวหนังยังสามารถพบอาการผิดปกติที่อวัยวะอื่นๆ ได้อีกได้แก่ อาการผิดปกติของเล็บมือและเล็บเท้า และอาการข้ออักเสบ ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคไม่ได้เกิดจากปัจจัยด้านพันธุกรรมอย่างเดียวแต่ต้องมีปัจจัยอื่นมากระตุ้นร่วมด้วยได้แก่

1. ปัจจัยภายนอก
1.1 ปัจจัยทางเคมี ยาบางอย่างเมื่อรับประทานอาจกระตุ้นให้เกิดโรคสะเก็ดเงินได้ เช่น ยารักษาโรคหัวใจ ยาต้านมาลาเรีย
1.2 ปัจจัยทางชีวะ จุลชีพชนิดต่างๆ ได้แก่ เชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และปรสิต สิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาจกระตุ้นให้เกิดโรคสะเก็ดเงินได้ เช่น เชื้อไวรัสเอชไอวีซึ่งทำให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในคนสามารถกระตุ้นให้เกิดโรคสะเก็ดเงิน
1.3 ปัจจัยทางฟิสิกส์ การเสียดสี กด แกะเกา บริเวณผิวหนังอาจกระตุ้นให้ผื่นเกิดขึ้นและลุกลาม
2. ปัจจัยทางด้านร่างกายของผู้ป่วย เช่น การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน โรคที่เกิดกับอวัยวะภายในต่างๆ เช่น โรคตับ โรคไต สามารถกระตุ้นให้เกิดโรคสะเก็ดเงินได้
3. ปัจจัยทางด้านจิตใจของผู้ป่วย ความเครียด โกรธง่าย หงุดหงิด นอนไม่หลับ สามารถกระตุ้นให้เกิดโรคสะเก็ดเงินได้

การรักษาโรคสะเก็ดเงินมีทั้งการใช้ยาทา ยารับประทาน ยาฉีด และการรักษาโดยใช้แสงอัลตราไวโอเลต
- ยาทา ได้แก่ ยาทาสเตียรอยด์ ยาทากลุ่มน้ำมันดิน ยาทากลุ่มแอนทราลินหรือดิทรานอล (anthralin or dithranol) ยาทากลุ่มกรดซาลิซิลิก (salicylic acid) ยาทากลุ่มแคลซิโพทริออล (calcipotriol) ยาทากลุ่มเรทินอล (retinol) ยาทาให้ผิวชุ่มชื้น
- ยารับประทาน ได้แก่ ยารับประทานเมโทเทร็กเซต (methotrexate) ยารับประทานเรทินอยด์ (retinoids) ยารับประทานไซโคลสปอริน (cyclosporin)
- ยาฉีด ได้แก่ ยาฉีดกลุ่มชีวสาร (biologic agents)

แหล่งข้อมูล
ป่วน สุทธิพินิจธรรม. (2553). โรคสะเก็ดเงิน. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่มที่ 35, หน้า 270-291). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, this pregnant lady steps into my office, she's got psoriasis...ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์นี้ \ เป็นงานบริการของผม เธอเป็นโรคสะเก็ดเงิน Pilot (2009)
(laughs) You pregnant, and me with psoriasis oh. And one testicle that won't descend.คุณท้อง ส่วนผมเป็นโรคผิวแดง แถมมีอัณฑะข้างเดียว Vitamin D (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
PSORIASIS    S ER0 AY1 AH0 S AH0 S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牛皮癣[niú pí xiǎn, ㄋㄧㄡˊ ㄆㄧˊ ㄒㄧㄢˇ, / ] psoriasis, #34,731 [Add to Longdo]
乾癣[gān xuǎn, ㄍㄢ ㄒㄩㄢˇ, / ] psoriasis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
乾癬[かんせん, kansen] (n,adj-no) psoriasis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Psoriasis \Pso*ri"a*sis\, n. [NL., fr. Gr. ?, fr. ? psora.]
   (Med.)
   (a) The state of being affected with psora. [Obs.]
   (b) A cutaneous disease, characterized by imbricated silvery
     scales, affecting only the superficial layers of the
     skin.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 psoriasis
   n 1: a chronic skin disease characterized by dry red patches
      covered with scales; occurs especially on the scalp and
      ears and genitalia and the skin over bony prominences

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top