Search result for

polygraphed

(59 entries)
(0.0306 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -polygraphed-, *polygraphed*, polygraph, polygraphe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา polygraphed มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *polygraphed*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
polygraph[N] อุปกรณ์ทำสำเนาภาพ, Syn. detector

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
polygraph (n) เครื่องจับเท็จ
See also: S. lie detector,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fools the polygraph, everytime.หลอกเครื่องจับเท็จได้ทุกครั้ง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I did a quick outplacement polygraph, I turned in my credentials and I walked out on the only job I've ever really had, and now, right now, I'm getting the very distinct impression that you changed your mind, kept your job, and left me out in the cold.รีบๆ ตอบคำถามผ่านเครื่องจับเท็จ เก็บประสบการณ์ใส่กระเป๋า แล้วโกยแน่บ ออกจากงานเดียวที่ตัวเองเคยรู้จัก แล้วตอนนี้ คุณทำให้ผมประทับใจอย่างแรง Duplicity (2009)
How'd I do on the polygraph?ผลจากเครื่องจับเท็จเป็นยังไง? I Knew You Were a Pig (2009)
You know a polygraph Is not admissible.ระบุชื่อตัวเองสิ Conflicted (2009)
In the polygraph.แล้วถ้าเขาโกหกล่ะ Conflicted (2009)
Not to mention the fact that Agent Benford's already been thoroughly vetted, including submitting to a polygraph.ยังไม่ได้ระบุถึง ความจริงที่ว่า เจ้าหน้าที่เบนฟอร์ด ได้ทำการตรวจสอบ มาอย่างละเอียดยิบแล้ว รวมถึงการยินยอม เข้าเครื่องจับเท็จ Gimme Some Truth (2009)
- who polygraphed me.- พาผมเข้าเครื่อง จับเท็จได้เลย Gimme Some Truth (2009)
No. I passed a polygraph at work.แต่คุณกับผมทำดีแล้ว Edge of Darkness (2010)
You didn't pass the polygraph, you know. They just told you you did.คุณไม่ได้มีความคิดอะไร, คุณไม่เข้าใจ กลับบ้าน กลับบ้านไป กลับบ้านซะ Edge of Darkness (2010)
The polygraph's inconclusive.เครื่องจับเท็จสรุปไม่ได้แน่ชัด Course Correction (2010)
Give me a polygraph.ให้ผมเข้าเครื่องจับเท็จ JJ (2010)
After 65 hours of sitting in here, you want a polygraph?หลังจากที่นั่งในนี้นาน 65 ชั่วโมง นายอยากเข้าเครื่องจับเท็จเหรอ? JJ (2010)
Barrett just asked for a polygraph.บาร์เร็ตต์พึ่งจะขอ เข้าเครื่องจับเท็จ JJ (2010)
I don't understand why those boys agreed to a polygraph.ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเด็กสองคนนั่น ถึงพร้อมใจกันเข้าเครื่องจับเท็จ JJ (2010)
Then why take the polygraph?แล้วทำไมต้องเข้าเครื่องจับเท็จ? JJ (2010)
Morgan: How does Barrett pass a polygraph?แบเร็ตต์ผ่านเครื่องจับเท็จได้ยังไง? JJ (2010)
That's why you asked for a polygraph.นั่นเป็นเหตุผลที่นายร้องขอ เครื่องจับเท็จ JJ (2010)
And that agreement gives them the right to terminate you if you refuse to submit to a polygraph.และสัญญาก็ให้สิทธิพวกเขา ที่จะยกเลิกสัญญหากคุณปฏิเสธที่จะเข้าเครื่องจับเท็จ She Knows (2012)
I'll take a polygraph.ผมจะทดสอบกับเครื่องจับเท็จ Damaged (2012)
Uh, polygraphs are inadmissible.เอ่อ เครื่องจับเท็จนั่นมันเชื่อถือไม่ได้หรอกนะ Damaged (2012)
I'll take a polygraph in front of him.ผมจะทำการทดสอบ กับเครื่องจับเท็จต่อหน้าเขา Damaged (2012)
I kind of want to take the polygraph.ผมก็แค่อยากทำการทดสอบกับเครื่องจับเท็จ Damaged (2012)
The questions are to calibrate the polygraph.คำถามเหล่านี้เป็นการทดสอบจับเท็จ Damaged (2012)
During the polygraph.ระหว่างการทำการทดสอบจับเท็จน่ะ Damaged (2012)
These are your polygraph results.นี่คือผลการทำสอบจับเท็จของคุณ Damaged (2012)
I might even bring a portable polygraph next time.ชั้นอาจจะเอาเครื่องจับเท็จมา คราวหน้า Sunshine and Frosty Swirl (2012)
How you going to do on the polygraph when they ask if you ever executed a member of Congress?คุณจะทำยังไงกับ เครืองจับเท็จเวลาเขาถาม ถ้าคุณเคยกล่าวหาสมาชิก สภาสูงสุด The Choice (2012)
- A polygraph. - Calm down.เครื่องจับเท็จ ใจเย็น ๆ In Memoriam (2012)
The results of your polygraph session.ผลลัพท์ สถิติจากการประชุมของคุณ In Memoriam (2012)
How you going to do on the polygraph when they ask if you ever executed a member of Congress?แล้วคุณจะทำยังไง 554 00: 32: 41,000 In Memoriam (2012)
Are you available to take a polygraph this evening?เย็นนี้คุณพร้อมที่จะทำ โพลีการ์ฟ ใช่ไหม? Booked Solid (2013)
- Polygraph?โพลีการ์ฟ? Booked Solid (2013)
You're concerned about the polygraph.คุณคงกำลังกังวลกับเครื่องโพลีกราฟสิน่ะ Booked Solid (2013)
You know, polygraphs don't detect lies, just physiological responses.คุณรู้ไหม เครื่องโพลีกราฟมันจับโกหกไม่ได้หรอก เเค่จับปฏิกริยาตอบสนองทางกายภาพได้เท่านั้นเอง Booked Solid (2013)
This is a polygraph machine.นี่คือเครื่องจับเท็จ Pilot (2013)
We both know polygraphs are trickable.เราทั้งสองต่างก็รู้ว่าเครื่องจับเท็จมันคลาดเคลื่อนได้ Pilot (2013)
A polygraph is an inexact science.เครื่องจับเท็จหน่ะเป็นวิทยาศาสตร์ที่ไม่แน่นอน Invisible Leash (2013)
DUNCAN: A polygraph requires an accurate baseline reading.เครื่องจับเท็จต้องการการอ่านพื้นฐานที่แม่นยำ Invisible Leash (2013)
The polygraph was inconclusive.เครื่องจับเท็จไม่เป็นผล Invisible Leash (2013)
They want me to take another polygraph tomorrow.พวกเขาอยากให้ฉัน ทดสอบเครื่องจับเท็จพรุ่งนี้อีก Invisible Leash (2013)
He passed the polygraph without a single spike.เขาผ่านเครื่องจับเท็จ โดยไม่มีการขัดแย้ง Blood Moon (2013)
- Polygrapher:- ก่อนหน้าวันจันทร์สัปดาห์ที่แล้ว The Freelancer (No. 145) (2013)
Polygrapher:เรย์มอนด์ เรดดิงตัน รู้จัก The Freelancer (No. 145) (2013)
I'm not saying that Vincent's laptop wouldn't be helpful right now, but he is a human polygraph.ผมไม่ได้พูดว่าคอมพิวเตอร์ของวินเซนต์จะช่วย อะไรได้มากในตอนนี้หรอกนะ แต่เขาน่ะเป็นเครื่องจับเท็จเวอร์ชั่นมนุษย์เลยนะ Liar, Liar (2013)
That was the lie on the polygraph.นั่นแหละคือคำโกหกตอนที่เธอพูดตอนใช้เครื่องจับเท็จใช่มั้ย Liar, Liar (2013)
Learning how to cheat a polygraph.พี่พยายามเรียนรู้เกี่ยวกับการโกงเครื่องจับเท็จ Liar, Liar (2013)
Oh, the polygraph, thanks.โอ้ เครื่องจับเท็จ ขอบคุณมาก Liar, Liar (2013)
You realize your refusing to take a polygraph makes you look highly suspicious.คุณปฏิเสธที่จะใช้เครื่องจับเท็จ เพราะว่ามันจะทำให้คุณ ดูน่าสงสัยมากขึ้นใช่มั้ยล่ะ Liar, Liar (2013)
Oliver managed to beat a polygraph.โอลิเวอร์รอดพ้นจากเครื่องจับเท็จได้ Arrow: Year One (2013)
But first, you have to pass a polygraph.แต่ก่อนอื่น เธอควรผ่านเครื่องจับเท็จให้ได้ The Event Horizon (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
POLYGRAPH    P AA1 L IH0 G R AE2 F
POLYGRAPHS    P AA1 L IY0 G R AE2 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
polygraph    (n) (p o1 l i g r a f)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lügendetektor {m}; Polygraph {m}polygraph [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポリグラフ[, porigurafu] (n) polygraph [Add to Longdo]
ポリグラフテスト[, porigurafutesuto] (n) lie detector test; polygraph test [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top