ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plagen

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plagen-, *plagen*
CMU English Pronouncing Dictionary
PLAGENS    P L AE1 G AH0 N Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
plagen | plagend | plagt | plagteto plague | plaguing | plagues | plagued [Add to Longdo]
plagen; zu schaffen machen; quälento niggle [Add to Longdo]
plagen; zusetzento afflict [Add to Longdo]
plagendbothering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  plagen /plaːgən/
   to afflict; to ail; to plague; to worry

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  plagen /plaɤ°ən/
   1. tease
   2. afflict; plague

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top