ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

piment

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -piment-, *piment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pimento[N] ผลไม้แห้ง, Syn. allspice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pimento(พิเมน'โท) n. ผลไม้แห้งของต้นPimento officinalis,เครื่องเทศ,พริกเม็ดใหญ่
dissepimentn. ผนังกั้น, See also: dissepimental adj. ดูdissepiment (partition,septum)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉู่ฉี่[n.] (chūchī) EN: king of curry cooked with fried fish or pork served with a spicy sauce   FR: poisson frit pimenté [m]
ขี้หนู[n. exp.] (khīnū) EN: small capsicum ; tiny fiery chili   FR: petit piment très fort [m]
ลาบ[n.] (lāp) EN: spicy minced meat salad (with green vegetables and chillies) ; spicy minced meat with vegetable   FR: salade de viande hachée pimentée [f]
น้ำพริก[n. exp.] (nāmphrik) EN: chilli sauce ; spice mixture ; chili paste ; pepper sauce   FR: sauce pimentée [n]
น้ำพริกแห้ง[n. exp.] (nāmphrik haēng) FR: pâte de piment [f]
น้ำปลาพริก[n. exp.] (nāmplā phrik) FR: sauce de poisson aux piments [f]
น้ำส้มพริก[n. exp.] (nāmsom phrik) FR: vinaigre aux piments [m]
ผัดพริก[v. exp.] (phat phrik) FR: sauter aux piments
เผ็ด [X] (phet) EN: spicy ; hot ; piquant ; spiced ; peppery   FR: épicé ; pimenté ; piquant
เผ็ดร้อน [adj.] (phetrøn) EN: hot ; spicy ; strong ; pungent   FR: épicé ; pimenté

CMU English Pronouncing Dictionary
PIMENTAL P IH0 M EH1 N T AH0 L
PIMENTEL P IH1 M IH0 N T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pimento (n) pˈɪmˈɛntou (p i1 m e1 n t ou)
pimentos (n) pˈɪmˈɛntouz (p i1 m e1 n t ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Piment {m,n}; Nelkenpfeffer {m} [cook.]allspice; pimento [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピメント[, pimento] (n) pimento [Add to Longdo]
雌黄[しおう;きに, shiou ; kini] (n) (1) (See 石黄) orpiment; (2) (See ガンボージ) gamboge; (3) falsification; alteration [Add to Longdo]
石黄[せきおう, sekiou] (n) orpiment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Piment \Pi"ment\, n. [F. See {Pimento}.]
     Wine flavored with spice or honey. See {Pigment}, 3. [Obs.]
     [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  piment /pimɑ̃/ 
   chili; chilli

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top