Search result for

pastas

(76 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pastas-, *pastas*, pasta
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pastas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pastas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pasta[N] พาสต้า, See also: อาหารอย่างหนึ่งของอิตาลี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pasta(พาส'ทะ) n. อาหารแป้งเคล้าไข่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cookery (Pasta)การปรุงอาหาร (พาสต้า) [TU Subject Heading]
Pasta productsพาสต้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's that pasta salad dextrose.นี่เด็กซ์โตรสพาสต้าสลัด Punchline (1988)
We had a pasta course, and then we had a meat or a fish.เราทำพาสต้า บางทีก็ปลาและเนื้อ Goodfellas (1990)
Make sure the Mayor gets the pasta fazool, all right?ให้แน่ใจว่า ท่านผู้ว่า จะได้ พาสต้า ฟาส์ซูล เข้าใจไม๊ ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
The pasta is ready. In five minutes, they'll be soft.45 แล้ว เดี๋ยวพาสต้าที่ทำไว้จะชืดเอานะ Junior (1994)
- Pasta.- พาสต้า Junior (1994)
Sounds great. We're at the hotel Pasta e fagioli.เยี่ยมไปเลย เราพักที่โรงแรม พาสต้า เอล ฟาจิโล The Story of Us (1999)
- Except for the pasta.- ยกเว้นพาสต้า เราซื้อมาจากเฟลลาชี่ American Beauty (1999)
If you want to cook pasta the right way, ...throw the cooked noodles at the wall.ถ้าคุณอยากกินพาสต้าให้อร่อย จงปาเส้นสปาเก็ตตี้ไปที่ข้างฝา Il Mare (2000)
Evergreen Pasta and PizzaEvergreen Pasta and Pizza Oldboy (2003)
Nerves just spilled out of her like angel hair pasta.เส้นประสาทหลุดออกมา เหมือนเส้นพาสต้า Pilot: Part 1 (2004)
Who put SpongeBob in the pasta?นี่ใครเอาของเล่นมาใส่ในพาสต้าเนี่ย Just Like Heaven (2005)
Well, I have pasta. I don't have any sauce.ผมมีพาสต้า แต่ว่าไม่มีซอส Numb (2007)
But would you like me to make you some pasta?คุณอยากให้ผมทำพาสต้าให้สักหน่อยมั้ย? Numb (2007)
You're the only one who still calls pasta, spaghetti, right?เธอนั่นล่ะ ที่ยังเรียกพาสต้า ว่าสปาเก็ตตี้น่ะ Operation Proposal (2007)
She hand rolls her pasta every weekend.เธอทำเส้นพาสต้าทุกอาทิตย์ Ghosts (2008)
Save me some cold pasta?เก็บพาสต้าไว้ให้ผมด้วยนะครับ Bonfire of the Vanity (2008)
Oh, oh, I know, with their pizza and pasta and... michelangelo.ฉันรู้ได้จาก พิซซ่า พาสต้า และไมเคิล แองเจโล Pret-a-Poor-J (2008)
- What'll we eat? - There's pasta.พวกเขาบอกว่าฉันต้องออกไป Gomorrah (2008)
Enjoy it. Pasta. It's good.เอาเลย นี่ พาสต้า \ มันเยี่ยมเลย Law Abiding Citizen (2009)
Oh, hey, when Nick here starts twirling' his pasta,โอ้ ถ้านิกเริ่มวนเส้นพาสต้าล่ะก็ Careful the Things You Say (2009)
I wanted to serve foie gras. The client demanded pasta.ฉันอยากเสิร์ฟตับบด แต่ลูกค้าอยากกินพาสต้า Careful the Things You Say (2009)
I'm thinking pasta.พาสต้าล่ะ เป็นไง.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
You have some pasta stuck to the right side of your face.ลูกมีพาสต้าติดที่แก้มขวาแน่ะ How About a Friendly Shrink? (2010)
Why? Because I wouldn't eat your pasta?ทำไม แค่เพราะไม่กินพาสต้าเหรอ How About a Friendly Shrink? (2010)
“He said, with a funny face, ‘no more pasta in Outer Space’!เขาพูดด้วยใบหน้าแสนตลก 'ไม่เอาพาสต้าอีกแล้ว ในยานจรวดอวกาศ! ' Blame It on Rio Bravo (2010)
- and then she's gonna ask me for half of my pasta salad. - You sound like my mother.แล้วก็จะมาขอแบ่งพาสต้าสลัดกับฉัน / เธอพูดยังกับเป็นแม่แฮะ Blink (2010)
I was looking at the pasta.ผมมองพาสต้าต่างหาก A Little Night Music (2010)
I left it here when I took your family on that magical pasta tour of Italy.ฉันเลยจะมาเอาหม้อกรองฉัน ฉันทิ้งไว้ตอนฉันทำ.. - .. ทัวร์พาสต้าอิตาลีไง The Diaper Incident (2010)
Mom brought home pasta bread bowls. We ate the dishes.ใช่ แต่แม่ซื้อขนมถ้วยพาสต้ามา เรากินหมดแล้ว Foreign Exchange (2010)
Whatever. Just pay me back for the pasta. (bell rings)ช่างมันเหอะ.ชดใช้ด้วยการเลี้ยงพาสต้าละกัน. กินแล้วหนีมันเป็นความคิดโง่ๆ. Never Been Kissed (2010)
Yeah, I made some pasta if you're hungry.- หนูทำพาสต้าไว้ To Kill a Mocking Girl (2010)
I'm not eating pasta. I don't need to be depressed and fat.ฉันไม่กินพาสต้า ฉันไม่อยากหดหู่ และอ้วน To Kill a Mocking Girl (2010)
That's a lot of pasta for no veggies.พาสต้าเยอะไปนะ ผักก็ไม่มี Messianic Myths and Ancient Peoples (2010)
Pork or pasta?เนื้อหมูหรือพาสต้าดี โอ้... The Blind Banker (2010)
I'd stick with the pasta.ฉันคิดว่าน่าจะเลือกพาสต้า The Blind Banker (2010)
What do you want for dinner? Pasta?เย็นนี้อยากทานอะไร พาสต้า? Pleasant Little Kingdom (2010)
How about pasta? I have fresh clams.พาสต้าดีมั้ย ฉันมีหอยมาสดๆเลยนะ Cyrano Agency (2010)
Makneh, we're out of pasta!มักเน เส้นพาสต้าหมดแล้ว Pasta (2010)
My name is Park Mi Hee, Pasta Cook.พัคมีฮี พาสต้ากุ๊กค่ะ Pasta (2010)
Yes. My name is Jung Ho Nam, Pasta Cook.ครับ จองโฮนัม พาสต้ากุ๊กครับ Pasta (2010)
I'm Min Seung Jae, Pasta Cook.มินซึงแจ พาสต้ากุ๊กครับ Pasta (2010)
My name is Seo Yoo Kyung. Assistant Pasta Cook.ซอ ยู คยอง ค่ะ ผู้ช่วยพาสต้ากุ๊ก Pasta (2010)
What is this pasta that makes me gag?พาสต้าห่วยๆ นี่มันอะไร Pasta (2010)
It's pasta flavored with olive oil.พาสต้าน้ำมันมะกอกครับ Pasta (2010)
Feed this pasty, tangled haired pasta to your family. Please!เอาพาสต้าแฉะๆ ยุ่งๆ นี่ไปให้ที่บ้านกินไป๊! Pasta (2010)
I want to make pasta.ฉันอยากทำพาสต้าอะ Pasta (2010)
Pasta, pasta, pasta!พาสต้า พาสต้า พาสต้า! Pasta (2010)
How about some pasta?อยากกินต้มปลาจัง Episode #1.5 (2010)
I had pasta.ฉันกินพาสต้าน่ะ Episode #1.5 (2010)
You don't mind having pasta, right?เธอกินพาสต้าได้ใช่มั้ย? Episode #1.8 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pastaPasta is Fernando's province.
pastaThe pasta here's pretty good. And the pizza too.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก๋วยจั๊บ[N] paste of rice flour, See also: boiled Chinese pasta square, Syn. กวยจั๊บ, ก๋วยจับ, ก๊วยจับ, Example: ทุกวันของงานแม่จะทำก๋วยเตี๋ยวหมูต้มตือฮวน ต้มก๋วยจั๊บน้ำใสเลี้ยงแขกรอบดึก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กวยจั๊บ = ก๋วยจั๊บ = ก๋วยจั้บ = ก๊วยจั้บ[n. exp.] (kūay jap = kuay jap) EN: boiled Chinese pasta squares ; paste of rice flour   FR: pâtes de riz [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
PASTA    P AA1 S T AH0
PASTAS    P AA1 S T AH0 Z
IMPASTATO    IH2 M P AA0 S T AA1 T OW0
PIC-A-PASTA    P IH1 K AH0 P AA1 S T AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pasta    (n) (p a1 s t @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spätzle {pl} [cook.]spaetzle; a sort of pasta [Add to Longdo]
Teigwaren {pl}pasta [Add to Longdo]
Zahnpasta {f}; Zahnpaste {f} | Zahnpastas {pl}; Zahnpasten {pl}toothpaste | toothpastes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カペッリダンジェロ;カペッリ・ダンジェロ[, kaperridanjiero ; kaperri . danjiero] (n) angel hair pasta (ita [Add to Longdo]
カルボナーラ[, karubona-ra] (n) (spaghetti alla) carbonara (type of pasta) (ita [Add to Longdo]
ツナマヨネーズ[, tsunamayone-zu] (n) mixture of mayonnaise and canned tuna, used on bread, pasta, etc. [Add to Longdo]
パスタ[, pasuta] (n) pasta (ita [Add to Longdo]
フェデリーニ[, federi-ni] (n) fedelini (pasta similar to thin vermicelli) (ita [Add to Longdo]
ボンゴレ;ヴォンゴレ[, bongore ; vongore] (n) clam sauce pasta (ita [Add to Longdo]
太麺[ふとめん, futomen] (n) thick noodles; thick pasta [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fěn, ㄈㄣˇ, ] powder; cosmetic face powder; food prepared from starch; noodles or pasta made from any kind of flour; whitewash; white; pink [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
歯磨き[はみがき, hamigaki] Zahnpasta [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top