Search result for

panisch

(6 entries)
(0.6171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -panisch-, *panisch*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
panisch {adj} | panischer | am panischstenpanic | more panic | most panic [Add to Longdo]
panisch {adv}panicly [Add to Longdo]
panisch; kopflos; von Angst ergriffen; von panischem Schrecken gepackt {adj}panic-stricken [Add to Longdo]
panisch; überängstlich {adj}panicky [Add to Longdo]
panische Angst habento feel panicky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  panisch [paːniʃ]
     panic; panicly
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top