Search result for

pâtes

(37 entries)
(0.0627 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pâtes-, *pâtes*, pâte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pâtes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pâtes*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mrs. Hagberg I understand that cupcakes are really trendy right now and I know the making of a foie gras might be a little morose but um I would like to at least graduate high school knowing how to make some kind of pâté.คุณ เฮคเบิร์ก ฉันเข้าใจนะว่าคัพเค้ก กำลังเป็นเทรนด์สุดฮิตในตอนนี้ และยังรู้อีกว่าการทําฟัวกรา (ตับห่าน) Prom Queen (2011)
So I got us caviar, shrimp pâte, smoked salmon.ฉันเตรียมคาเวียร์ กุ้งป่น แซลมอนรมควันไว้แล้ว Searching (2011)
Champagne, pâte de foie gras, Iranian caviar, and don't forget the color TV.เชมเปญ ตับห่าน คาเวียร์อิหร่าน เเล้วก็ทีวีสีด้วยนะ Jaws (1975)
Do you remember that vegetarian pâté that I made that you loved so much?เธอจำครีมผักที่ฉันเคยทำได้มั้ย ที่เธอชอบมากน่ะ The One with George Stephanopoulos (1994)
If you do go to a great school, you can still become a chef.Wenn du nicht studierst, kannst du Pâtissier werden. My Other Husband (1983)
Moules marinieres, pate de foie gras, beluga caviar, eggs benedictine tarte de poireaux, that's leek tart frogs' legs amandine or oeufs de caille Richard Shepherd.Moules marinières, pâté de foie gras, Belugakaviar, Eier auf Benediktinerart, tarte de poireaux, das sind Lauchkuchen, Froschschenkel in Mandel oder oeufs de caille Richard Shepherd. The Meaning of Life (1983)
- Don't skimp on the pate.- Und geizen Sie nicht mit der Pâté. The Meaning of Life (1983)
And he put the bowl on the floor, and he put his nose in it, and he ate it like it was pâté from Maxim's of Paris.Und er steckte die Nase rein und aß, als sei es Pâté von Maxim's. Down and Out in Beverly Hills (1986)
Pâté.Pâté. Down and Out in Beverly Hills (1986)
Get that eyeball pâté working.Mach das Augäpfel-Pâté fertig. The Texas Chainsaw Massacre 2 (1986)
You must be very, very tricky because nothing gets by Pierre de le Pâté.Du musst sehr trickreich sein, denn nichts kommt an Pierre de le Pâté vorbei. A Pinch for a Pinch (1990)
In your face, Pâté.Da hast du's, Pâté. A Pinch for a Pinch (1990)
I will spread your p t . I will dip my ladle in your vichyssoise.Ich verstreiche deine Pâté und tauche meine Kelle in deine Vichyssoise. The Mask (1994)
- It was just next to that... on the left of that splendid little patisserie,Es war gleich links neben dieser hervorragenden Pâtisserie. Serendipity (2001)
I'VE GOT THE PâTES D'ESCARGOT AVEC BEURRE D'ARGENTINE... AND WHAT LOOKS LIKE OLD DUCK, KIND OF GREASY.Ich hab die Pâtes d'escargot avec beurre d'argentine... und was wie alte Ente aussieht, so ein bisschen fettig. The Homecoming Job (2008)
THE PâTES D'ESCARGOT WITH THE BEURRE ARGENTINE!Das Pâtes d'escargot mit beurre d'argentine. The Homecoming Job (2008)
The bait is there.L'appât est là. (Hier ist der Köder.) La paëlla. Camping 2 (2010)
Rustic country pate.Rustikales Land-Pâté. Watch While I Revise the World (2011)
It just says "Rustic country pate."Da steht nur: "Rustikales Land-Pâté." Watch While I Revise the World (2011)
When I came here the confectioner, surely to please me, gave themselves the trouble to decorate their desserts Rosinhas with sugar.Als ich hierher kam, überschlug sich der Pâtissier, um mir eine Freude zu machen, und verzierte seine Nachspeisen mit kleinen Zuckerrosen. Haute Cuisine (2012)
I have a patisserie, some charcuterie, and a huge bowl of exotic capers.Ich habe Pâtisserie, etwas Charcuterie und eine große Schüssel exotischer Kapern. Pitch Perfect 2 (2015)
There is a restaurant renaissance happening downtown right now, so all you got to do is pick up the phone, order out, and bring in some pâté for Christ's sakes.In der Stadt gibt es gerade eine Restaurant-Renaissance, also nehmen Sie einfach das Telefon, bestellen und holen dazu etwas pâté, verdammt noch mal. Room Service (2015)
Pâté.Pâté. Room Service (2015)
Bitches want pâté?Der Abschaum will pâté? Room Service (2015)
Pâté they shall have.Dann kriegt er pâté. Room Service (2015)
They need to believe they're the kind of cool that eats pâté in a shit hotel on Halloween night.Die halten sich für die Art coole Typen, die an Halloween in einem ranzigen Hotel pâté essen. Room Service (2015)
At least the pâté is somewhat decent.Wenigstens ist das pâté einigermaßen gut. Room Service (2015)
Pâté de fois gras en croûte...Pâté de foie gras en croûte. Vier um die Frau (1921)
I screamed! I saw they wanted the bread.Sie arbeitet bei Madame Cléopâtre, in der Rue de l'Immaculée Conception 12. Justin de Marseille (1935)
The pâté de foie gras, sir.Die Pâté de foie gras, Sir. Mr. Deeds Goes to Town (1936)
How is the paté? Mmm, fantastic.- Wie ist das Pâté? To the Gestapo with Love (1968)
The only place for paté. Have you ever been there?- Nur da gibt's gutes Pâté. To the Gestapo with Love (1968)
Don't think that she didn't try-- with champagne, paté de fois gras, little squeezes on my hand.Und sie hat sich ins Zeug gelegt! Mit Champagner und Pâté, und Händchenhalten. To the Gestapo with Love (1968)
Or lobster thermidor aux crevettes with mornay sauce Garnished with truffle pate, brandy, and a fried egg on top And spam.Oder Hummer Thermidor aux crevettes mit einer Mornay-Soße... garniert mit Trüffelpâté, Brandy, einem Spiegelei obendrauf und Spam. Spam (1970)
Deviled eggs, smoked salmon, stuffed mushrooms, pâté de foie gras."Russische Eier, Räucherlachs, gefüllte Pilze, Pâté de Foie Gras... That's No Lady, That's My Spy (1971)
I ran out of pâté, and that's what I had to use.Ich hatte kein Pâté mehr und musste es nehmen. That's No Lady, That's My Spy (1971)
The final cooking stage will be done in a brioche dough.In einer Pâte briochée wird es dann fertiggebacken. La Grande Bouffe (1973)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top