Search result for

offenem

(54 entries)
(0.2455 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -offenem-, *offenem*
Possible hiragana form: おっふぇねん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา offenem มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *offenem*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know, I'll miss you feeding me strawberries on the Riviera... the wild drives with the top down along the Autobahn.Du und ich an der Riviera, das werde ich vermissen. Die wilden Fahrten mit offenem Dach über die Autobahn. Thou Shalt Not Steele (1982)
Riots, dead bodies with their mouths hanging wide openDemonstrationen, Leichen mit offenem Mund. Dracula of Exarcheia (1983)
It could take forever to find three people camping on the open range.Dauert ewig, 3 Leute zu finden, die auf offenem Gelände kampieren. When You Comin' Back, Range Rider?: Part 1 (1983)
Oops, the window is certainly open!Ich kann nicht bei offenem Fenster fahren. BMX Bandits (1983)
Audrey' s eating peanut butter and smiling with it all over her teeth.Audrey isst mit offenem Mund. Vacation (1983)
I have spoken to you from the heart, my son.Ich habe mit offenem Herzen gesprochen, mein Sohn. The Scarlet and the Black (1983)
Burning food over an open fire, ignoring civilized bathing practices.Essen über offenem Feuer zu verbrennen, zivilisierte Hygienestandards zu ignorieren. Playing Possum (1984)
And you sit here, gaping and listening to that fool!Sie sitzen hier mit offenem Munde und hören dieser Dummen zu? Repentance (1984)
No, man. He's a mid-level dealer.Er weiß nur: kein Ferrari, keine Ausfahrt mit offenem Dach. Whatever Works (1985)
When you shoot a boar... you immediately... slit its belly... and take its guts... and grill them.Wenn man den Eber erschießt... muss man sofort... den Bauch aufschneiden... und die Eingeweide entnehmen und sie dann über offenem Feuer braten. Tampopo (1985)
Well, you just gonna stand there... with your mouth hanging open... or you gonna offer a lady a hug with your well-scarred body?Willst du da noch lange mit offenem Mund stehen bleiben, oder erlaubst du einer Lady, deinen zernarbten Körper zu umarmen? The Scent of Roses (1986)
All right.Ah ja. Dann spielen wir die nächste Runde mit offenem Visier. Deathlock (1986)
- I had my top down.- Mit offenem Verdeck. Steele on the Air (1986)
- Not in the open field.- Nicht auf offenem Feld. The Time of the Wolf: Part 1 (1986)
Think very carefully,Kaut er mit offenem Mund? Du kaust mit offenem Mund. Some Enchanted Evening (1987)
He's stood out there on the mesa with his eyes and his heart wide open, touched by the beauty of it.Er stand da, mit offenen Augen und offenem Herzen, und war von der Schönheit berührt. A Dream of Wild Horses (1987)
Yeah, is there any actual food here, or do I just stand by a bug light with my mouth open?Gibt's hier was zu essen... oder steh ich da neben der Leuchte mit offenem Mund? Poppy's by the Tree: Part 2 (1987)
- Is he? - Yes! He was staring at me with his mouth open all through dinner.- Das ganze Essen über mit offenem Mund. Overboard (1987)
I feel like slime gut droppings.Ich fühle mich wie hundeelende Ausscheidungen über offenem Feuer. Varsity Drag (1988)
There is no way I am walking past ten drunks with their flies open. - I'm just not gonna do it.Ich gehe nicht an zehn Besoffenen mit offenem Hosenstall vorbei! D.O.A. (1988)
Now, we can try an air strike at the train in open country but we can't be sure they'd get all 1 2.Man kann den Zug auf offenem Gelände aus der Luft angreifen... aber es ist nicht sicher, dass man alle zwölf erwischt. The Dirty Dozen: The Fatal Mission (1988)
He thinks I'm cool, but if he sees me wearing these horseshoes, he's gonna go for some other slut. Oh, Mom!Ok, Peg, wir wissen, Oprah bezahlt niemanden dafür... ihre Show mit offenem Mund anzusehen. Can't Dance, Don't Ask Me (1989)
I can't let her do it, go through it.Ich träume nicht, sie steht da mit nackten Brüsten und offenem Schoß. My Nights Are More Beautiful Than Your Days (1989)
They'd just jam their mouths, you know? They just would eat with their mouths open. To be honest, it's just too much for me.Sie schaufelten alles in sich rein und aßen mit offenem Mund. Say Anything... (1989)
Put down split crotch.Schreib auch: "Mit offenem Schritt." Steel Magnolias (1989)
Then you have "Mr Klein died, leaving a wife, two children and a spacious three-bedroom apartment with a wood-burning fireplace.""Mr. Klein hinterlässt eine Frau, zwei Kinder und eine geräumige Dreizimmerwohnung mit offenem Kamin." When Harry Met Sally... (1989)
To honor America, please rise for our national anthem sung by Springfield's R B sensation, "Bleeding Gums" Murphy.Das Publikum ist zufrieden. Alle sitzen da mit offenem Mund. Das ist schwierig für den Trickzeichner. Dancin' Homer (1990)
-Come on. -I mean it, boy!So viele Leute stehen starr vor Staunen, mit offenem Mund. Bart the Daredevil (1990)
Beware of fire.Vorsicht mit offenem Feuer! Schützt euch vor Dieben! Once Upon a Time in China (1991)
Beware of thieves.Vorsicht mit offenem Feuer! Schützt euch vor Dieben! Once Upon a Time in China (1991)
Beware of me.Vorsicht mit offenem Feuer! Schützt euch vor Dieben! Once Upon a Time in China (1991)
A few minutes ago, you were lying here naked... playing with your snake with the open window.Vor ein paar Minuten sind Sie splitternackt hier rumgelaufen und haben mit Ihrer Schlange gespielt. Bei offenem Fenster. The Smile of the Fox (1992)
They don't open their mouths, do they?Aber nicht mit offenem Mund, oder? Bart's Friend Falls in Love (1992)
Nantan Lupan waits for you with an open heart.Nantan Lupan erwartet dich mit offenem Herzen. Geronimo: An American Legend (1993)
I'd like an open-ended ticket so I can make some stops on my return.Ein Ticket mit offenem Rückflug, um im Mittleren Westen zu stoppen. In the Line of Fire (1993)
When the ship is out on the ocean, I'll sink it myself, without the aid of a storm.Wenn wir auf dem offenem Meer sind, brauche ich keinen Sturm. Ich werde es selbst versenken. Ninja Scroll (1993)
Naked, with the window open.Nackt, mit offenem Fenster. Shadow Assassin (1993)
He's new, too. He looks at things with his mouth open.Er ist neu und starrt alles mit offenem Mund an. Mary Shelley's Frankenstein (1994)
With the window open?- Bei offenem Fenster? The Postman (Il Postino) (1994)
Yes, with the window open.Ja, bei offenem Fenster. The Postman (Il Postino) (1994)
Juggle babies? There goes another calculated risk.Babies über offenem Feuer jonglieren? Mind War (1994)
If a guy's walking down the street with his fly down, if I can't come up with a joke, I know you'll back me up.Wenn jemand mit offenem Schlitz die Straße herunter läuft und mir kein Witz einfällt, kann ich mich stets auf dich verlassen. Quibbling Siblings (1994)
Would you grossly gape on? Behold her topped?Willst du mit offenem Blick der Frechheit zuschauen? Othello (1995)
You think you can mine an underwater reef in free waters?Sie wollen ein Riff in offenem Gewässer abbauen? Dagger Redux (1995)
We stood there out in the open.Wir warteten auf offenem gelände. A Late Delivery from Avalon (1996)
"and feel them with your eyes closed and your soul open"und fühle sie mit geschlossenen Augen und offenem Herzen Fall (1997)
Sweetheart, you shouldn't go to sleep with the window open.Liebling, du solltest nicht bei offenem Fenster schlafen. The Puppet Show (1997)
But those are the snakes in the open.Sie sind Vipern auf offenem Felde. The Hand of Saint Sebastian (1997)
And if the miracles of nature... lead to intimations of something larger... try and have an open heart.Und sollten die Wunder der Natur Vorboten von etwas Höherem sein, begegnen Sie ihm mit offenem Herzen. Celebrity (1998)
See, the only thing we need to do is get him out into open terrain and use weapons that don't rely on heat-seeking technology...Auf offenem Gelände können wir nicht- wärmegesteuerte Waffen nehmen. Godzilla (1998)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Visier {n} (am Helm) | mit offenem Visier kämpfen [übtr.]visor | to fight out in the open [Add to Longdo]
mit offenem Munde dastehento stand gaping [Add to Longdo]
offen {adj}; mit offenem Endeopen-ended [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
開襟シャツ[かいきんしゃつ, kaikinshatsu] Hemd_mit_offenem_Kragen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top