ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leckeres

   
78 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leckeres-, *leckeres*, leckere
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา leckeres มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *leckeres*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yum, yum.LeckerJudge Dredd (1995)
Yum.- LeckerCharlie's Angels (2000)
- Oh, yum.LeckerEagle vs Shark (2007)
Yum.LeckerTrust Me (2009)
- Yum.- LeckerThe Litvinov Ruse (2015)
Nice!LeckerParty Bus (2017)
What's up, mother fleckers?ถ้าผมไม่ทำ เจสสิกาก็ทำ มีอะไร แม่คุณ? She Knows (2012)
Join us. We have some delicacies for you.Kommen Sie, es gibt köstliche Leckereien. Mon Oncle (1958)
We'll have a nice roast. It'll just take a little longer to cook, that's all.Ich mache uns einen leckeren Braten, das wird aber etwas länger dauern. Lamb to the Slaughter (1958)
Well, now, Burke, what tasty little dish have you cooked up for breakfast this morning?Burke, was gibt es denn heute Leckeres zum Frühstück? The Law and Jake Wade (1958)
- This is good.- LeckerBig Deal on Madonna Street (1958)
Good...LeckerBig Deal on Madonna Street (1958)
I'm a man of my word and I couldn't bear the idea of going back on it.Ich würde sie niemals brechen. - War das nicht leckerArthur (1959)
A sitting duck, sir.Das ist ein leckerer Happen für uns! Operation Petticoat (1959)
Awfully good beans. You oughta have some.Das sind leckere Bohnen. Pork Chop Hill (1959)
Awfully good beans. You oughta have some.Das sind leckere Bohnen. Pork Chop Hill (1959)
And there was goodies all around.Und überall diese Leckereien. Some Like It Hot (1959)
- But I might spill some.- Vielleicht klecker ich. Some Like It Hot (1959)
- So spill it.- Dann kleckerSome Like It Hot (1959)
Spills, thrills, laughs and games.Kleckern, Lachen, Spiel und Spaß. Some Like It Hot (1959)
I DON'T WANT TI DB ITS.Ich will keine Leckerchen. The Lonely (1959)
Oh, and whatever happened to those little cheese crackers you used to have?Oh, und besorgen Sie auch wieder diese leckeren kleinen Käse-Cracker? The Apartment (1960)
But it is good and cleans me out.Aber das ist lecker und gesund. The Devil's Eye (1960)
Those Italian women, they were really a dish.Diese italienischen Frauen, die waren wirklich leckerThe Young One (1960)
Looks good.LeckerThe Magnificent Seven (1960)
Saint Nicholas, Saint Nicholas please pay us a visit tonight and bring us some candy, since we've been very goodSt. Nikolaus, St. Nikolaus kommt heut Abend zu uns nach Haus und bringt uns Leckereien auf dass wir fröhlich seien Makkers, staakt uw wild geraas (1960)
The soup's ready. Come on!Die Suppe ist fertig und leckerRocco and His Brothers (1960)
You're a cutie girl.Oh, du bist e lecker Mädsche... The Haunted Castle (1960)
Give me a sweet kiss....Schenk mir ne lecker Bützsche... The Haunted Castle (1960)
She's milk chocolate.- Lecker, lecker, Banania! A Woman Is a Woman (1961)
I'll bake you a cake.Ich backe heute einen leckeren Kuchen für dich. Viridiana (1961)
And don't drip any of that on the deck.Und sieh zu, dass du nicht aufs Deck kleckerst. Cape Fear (1962)
Say, she's gettin' to be-- gettin' to be almost as juicy as your wife, ain't she?Hören Sie, aus der Kleinen wird-- langsam genauso ein Leckerbissen wie Ihre Frau, nicht wahr? Cape Fear (1962)
Thank you, ma'am, that was right tasty.Danke, Ma'am. Das war sehr leckerHow the West Was Won (1962)
One of your dramatic sweets?Wieder eine Ihrer dramatischen Leckereien? Lolita (1962)
The diner was simple and delicious.Das Abendessen war einfach und leckerThe Third Lover (1962)
- This is delicious.- Echt leckerHitch-Hike (1962)
I'll have another.Lecker! Noch einen! Hitch-Hike (1962)
Oh, this looks marvelous!Lecker Häppchen. Nehmt euch doch auch was. A Piano in the House (1962)
- Lady, have I got for you a Danish!- Ich hätte leckeres Gebäck für Sie! Marnie (1964)
It's a local dish stuffed with mushrooms and thyme.- Eine kretische Spezialität. Gefüllt mit Pilzen und Thymian, sehr leckerThe Moon-Spinners (1964)
It looks good!Der sieht lecker aus. Onibaba (1964)
Serve the Danish.Eine leckere Schnecke? What a Way to Go! (1964)
Looks delicious.Das sieht sehr lecker aus. Low-Cal Munster (1964)
Delicious! Mmm. Boy.LeckerLow-Cal Munster (1964)
Got a nice, fresh box of goodies for you. There you go.Hier habe ich eine ganze Schachtel mit Leckereien für dich. A Walk on the Mild Side (1964)
- Hey horse, is it good?Dein Papa ist da. Ist der Zucker nicht lecker, Pferdchen? Le Bonheur (1965)
This is gonna be good.Das sieht lecker aus. Le Bonheur (1965)
Honey, why don't you go out to the kitchen and bring us some of those... fancy little hors d'oeuvres.Liebling, warum bringst du uns nicht ein paar dieser leckeren Hors d'oeuvres. The Cincinnati Kid (1965)
Sure was a good dinner, Mrs. Rudd.Das Abendbrot war lecker, Mrs. Rudd. The Cincinnati Kid (1965)

CMU English Pronouncing Dictionary
BLECKER    B L EH1 K ER0
KLECKER    K L EH1 K ER0
STAHLECKER    S T AA1 L IH0 K ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
lecker(adj) อร่อย เช่น Dein Pasta ist sehr lecker. พาสต้าของเธออร่อยมาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kriecher {m}; Arschkriecher {m}; Speichellecker {m} | Kriecher {pl}sycophant | sycophants [Add to Longdo]
Leckerbissen {m}; Delikatesse {f} | Leckerbissen {pl}; Delikatessen {pl}delicacy | delicacies [Add to Longdo]
Leckerbissen {m} | Leckerbissen {pl}titbit; tidbit [Am.] | titbits; tidbits [Am.] [Add to Longdo]
ein Leckerbissena sop in the pan [Add to Longdo]
Schleckerei {f}licking [Add to Longdo]
Speichellecker {m}bootlicker [Add to Longdo]
Speichellecker {m}toady [Add to Longdo]
Speichelleckerei {m}toadyism [Add to Longdo]
bekleckerndblotting [Add to Longdo]
bekleckertblotted [Add to Longdo]
delikat; zart; fein; lecker {adj}delicate [Add to Longdo]
gesprenkeltfleckered [Add to Longdo]
lecker {adv}daintily [Add to Longdo]
lecker {adj} | leckerer | am leckerstendainty | daintier | daintiest [Add to Longdo]
lecker {adv}delicately [Add to Longdo]
leckerluscious [Add to Longdo]
leckeryummy; yum-yum [coll.] [Add to Longdo]
lecker {adv}lusciously [Add to Longdo]
Du hast dich nicht gerade mit Ruhm bekleckert.You haven't exactly covered yourself with glory. [Add to Longdo]
Rotnacken-Saftlecker {m} [ornith.]Red-naped Sapsucker [Add to Longdo]
Feuerkopf-Saftlecker {m} [ornith.]Red-breasted Sapsucker [Add to Longdo]
Kiefernsaftlecker {m} [ornith.]Williamson's Sapsucker [Add to Longdo]
Gelbbauch-Saftlecker {m} [ornith.]Yellow-bellied Sapsucker [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
珍味[ちんみ, chinmi] Delikatesse, Leckerbissen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top