ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kleine

K L AY1 N   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kleine-, *kleine*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Auf dem weg von munchen nach augsburg fand ich am waldrand ein kleines feuerlein vor.(ภาษาเยอรมัน) (ภาษาเยอรมัน) Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Unser kleiner Nemetes spricht verdammt nochmal die Wahrheit!อันเซอร์ Kleiner Nemetes spricht verdammt nochmal Wahrheit ตาย! Sacramentum (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
KLEINE    K L AY1 N
KLEINER    K L AY1 N ER0
KLEINERT    K L AY1 N ER0 T

German-Thai: Longdo Dictionary
kleine, See also: klein
kleinen, See also: klein

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kleines Auto | kleine Autossubcompact | subcompacts [Add to Longdo]
kleines Fräuleinmissy [Add to Longdo]
kleine Insel; Inselchen {n}ait; eyot [obs.] [Add to Longdo]
Kleine {f}babe [Add to Longdo]
Kleine {m,f}; Kleinerlittle one; peewee [Add to Longdo]
Kleiner-Zeichen; linke spitze Klammer {f}less-than sign; left angle bracket [Add to Longdo]
kleines Kind; Kleinkind {n}toddler [Add to Longdo]
kleines Kindpapoose [Add to Longdo]
kleiner Lieferwagenpickup [Add to Longdo]
kleine Mängelrough edges [Add to Longdo]
kleiner Pfannkuchengriddle-cake [Add to Longdo]
kleines Strohbündelwad [Add to Longdo]
kleines Stücknibble [Add to Longdo]
kleine Tasse; kleine Flaschecruse [Add to Longdo]
Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) [econ.]small and medium-sized enterprises (SME) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイネク[, aineku] (n) (abbr) Eine Kleine Nachtmusik (work by Mozart) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
小皿[こざら, kozara] kleiner_Teller, kleine_Schuessel [Add to Longdo]
小石[こいし, koishi] kleiner_Stein, Kieselstein [Add to Longdo]
小豆[あずき, azuki] kleine_rote_Bohne [Add to Longdo]
小量[しょうりょう, shouryou] kleine_Menge [Add to Longdo]
少憩[しょうけい, shoukei] kleine_Pause, kurze_Pause, kleine_Rast, kurze_Rast [Add to Longdo]
文庫本[ぶんこぼん, bunkobon] kleines_und_billiges_Taschenbuch [Add to Longdo]
[てい, tei] KLEINES SCHIFF, BOOT [Add to Longdo]
部落[ぶらく, buraku] kleines_Dorf, Siedlung [Add to Longdo]
[すず, suzu] kleine_Glocke [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Kleine // 
   little one; peewee

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top