หรือคุณหมายถึง joüts?
Search result for

jouets

(4 entries)
(1.0621 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jouets-, *jouets*, jouet
Japanese-English: EDICT Dictionary
あさひ[, asahi] (n) skips-most-stations Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]
とき[, toki] (n) regular (stops at every station) Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]
上越[じょうえつ, jouetsu] (n) area on Japan Sea side of Japan, including Niigata; (P) [Add to Longdo]
上越本線[じょうえつほんせん, jouetsuhonsen] (n) Joetsu Main Line [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

jouets

 


  

 
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
jets, jots, juts, courts, jousts, quotes, joust, jet's, quiets, jute's, Court's, Jodie's, court's, joeys, jotters, Joete's, cotes, cutes, joules, Jude's, gout's, outs, routes, joust's, Cortes, Josue's, Joule's, cots, cuts, gets, guts, joule's, quoits, Jodee's, Joe's, Joete, jolts, Juieta's, Joliet's, Jud's, Joey's, joey's, jotter's, Cote's, cote's, Judea's, Jed's, cot's, gut's, quoit's, route's

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Jogurts, Jets, Jokers, Jones, Jute, Jogurt, Josefs, just, Joule, Jet, Route, Joker, Komet, Poet, Josef

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top