Search result for

hongrés

(2 entries)
(0.3164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hongrés-, *hongrés*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hongrés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hongrés*)
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
崇仁[Chóng rén, ㄔㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, ] Chongren county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi [Add to Longdo]
崇仁县[Chóng rén xiàn, ㄔㄨㄥˊ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Chongren county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

hongr és ( EH1 S)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Go to Top