ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grinsen

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grinsen-, *grinsen*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grinsen {n}grin [Add to Longdo]
grinsen; spötteln | grinsend; spöttelnd | gegrinst; gespötteltto sneer | sneering | sneered [Add to Longdo]
grinsen; zynisch lächeln | grinsend; zynisch lächelnd | gegrinst; zynisch gelächelt | grinstto smirk | smirking | smirked | smirks [Add to Longdo]
grinsen | grinsend | grinst | grinsteto grin | grinning | grins | grinned [Add to Longdo]
grinsend; spöttelnd; spöttisch; höhnisch {adj}sneering [Add to Longdo]
Grinsen {n}G : grin [Add to Longdo]
grinsen, ducken und wegrennenGD&R : grinning, ducking, and running [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Grinsen /grinzən/ 
   grin

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  grinsen /grinzən/
   to grin; to smirk; to sneer

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top