ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fions

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fions-, *fions*, fion
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fions มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fions*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
* * Fiona!- Fiona! A Bottle of Jean Nate (2012)
I can't stop 'em, Lorraine. You gotta get the Nafional Guard down here now!ผมยับยั้งมันไม่ได้ ตามกองกำลังแห่งชาติมาด่วน Jumanji (1995)
Princess Fiona?ฟิโอนา รึเปล่า? ไม่อ่ะ! Shrek 2 (2004)
Fiona! Well, aren't you two a sight for sore eyes.ไงหล่ะ, พวกคุณไม่ดีใจเรอะ ที่ได้เจอฉันน่ะ. Shrek 2 (2004)
I call that one Shrek and the other Fiona.ฉันเรียกไอ้นี่น่ะ ชเร็ค ยังมีอย่างอื่น อีกนะ ฟิโอนา. Shrek 2 (2004)
But Fiona and I are married now. We need a little time, you know, to be together.แต่ว่า ฟิโอนา และฉันตอนนี้ได้แต่งงานแล้ว พวกเราต้องการเวลาสักนิดที่จะได้อยู่ด้วยกัน. Shrek 2 (2004)
Dearest Princess Fiona.เจ้าหญิง ฟิโอนา ที่รัก. Shrek 2 (2004)
Announcing the long awaited return of the beautiful Princess Fiona and her new husbandการรอคอยการกลับมาอันยาวนาน ของเจ้าหญิงแสนสวย ฟิโอนา และพระสวามีคนใหม่ของพระองค์ Shrek 2 (2004)
It's easy to see where Fiona gets her good looks from...มันคือ มันง่ายที่จะดูว่าตรงส่วนไหนของ ฟิโอนา ที่มองแล้วดูดี ... Shrek 2 (2004)
Better out than in I always say eh, Fiona?ปล่อยออกมาดีกว่าเก็บไว้ ฉันบอกเธออยู่เรื่อยใช่ไม๊, ฟิโอนา? Shrek 2 (2004)
So... Fiona.เอ่อ... Shrek 2 (2004)
Fiona.ฟิโอนา. Shrek 2 (2004)
- Fiona.- ฟิโอนา. Shrek 2 (2004)
For happy ever after- give Fiona a call!เพราะมีความสุข-ที่ได้โทรมาหา ฟิโอนา! Shrek 2 (2004)
Fiona?ฟิโอนา? Shrek 2 (2004)
Fiona!ฟิโอนา! Shrek 2 (2004)
Mrs. Fiona Charmingนาง ฟิโอนา ชาร์มมิ่ง Shrek 2 (2004)
This is Fiona's choice.นี่มันทางเลือกของ ฟิโอนา Shrek 2 (2004)
Fiona does.ฟิโอนา ได้ตัดสินใจแล้ว. Shrek 2 (2004)
Mrs. Fiona Charming...นาง ฟิโอนา ชาร์มมิ่ง... Shrek 2 (2004)
So Fiona and Charming will be together?ดังนั้น ฟิโอนา และ ชาร์มมิ่ง จะต้องอยู่ด้วยกัน? Shrek 2 (2004)
Mrs. Fiona Charmingนาง ฟิโอนา ชาร์มมิ่ง Shrek 2 (2004)
Mrs. Fiona Charmingนาง ฟิโอนา ชาร์มมิ่ง Shrek 2 (2004)
I know it would mean the world to Fiona.ฉันรู้ว่ามันมีความหมายมากต่อ ฟิโอนา. Shrek 2 (2004)
My one chance to fix things up with Fiona's dad and I end up lost in the woods with you!โอกาสเดียวที่จะแก้ไขความสัมพันธ์ กับพ่อของ ฟิโอนา มาจบลงเพราะ หลงติดอยู่ในป่า กับนาย Shrek 2 (2004)
Fiona's father paid you to do this?พ่อของ ฟิโอนา จ้างนายมาทำหรือนี่? Shrek 2 (2004)
Maybe Fiona would have been better off if I were some sort of prince Charming?บางที ฟิโอนา จะดีขึ้นกว่านี้ถ้า ฉันมีอะไรเหมือนเจ้าชาย ชาร์มมิ่ง บ้างใช่ไม๊? Shrek 2 (2004)
Fiona knows you'll do anything for her.ชเร็ค. ฟิโอนา รู้นะว่านายจะ ต้องทำอะไรให้เธอ. Shrek 2 (2004)
Well... it seems that Fiona is not exactly... happy.คือ... มันดูเหมือนว่า ฟิโอนา ไม่ค่อยจะมี... ความสุข. Shrek 2 (2004)
But I love Fiona more.แต่ฉันรัก ฟิโอนา มากกว่า. Shrek 2 (2004)
I guess it means it will affect Fiona too.ฉันคาดว่า มันต้อง เห็นผลกับ ฟิโอนา ด้วย. Shrek 2 (2004)
Well, here's to us, Fiona.อืม, นี่ก็สำหรับเรา , ฟิโอนา. Shrek 2 (2004)
Or maybe Fiona and I were never meant to be.หรือ บางที ฟิโอนา และ ฉันไม่เคยคิดอยากเปลี่ยน. Shrek 2 (2004)
Things seem bad 'cause it's dark and rainy and Fiona's father hired a sleazy hitman wacky.ดูเหมือนจะเลวร้าย เพราะว่ามันทั้งมืด และฝนตก และ พ่อของ ฟิโอนา จ้างฆาตกรสกปรก โง่ ๆ Shrek 2 (2004)
Fiona! Please.ฟิโอนา! Shrek 2 (2004)
Fiona!ฟิโอนา! Shrek 2 (2004)
- Fiona!- ฟิโอนา! Shrek 2 (2004)
Aye, Fiona. It is me.ใช่, ฟิโอนา. Shrek 2 (2004)
Tell princess Fiona her husband Sir Shrek is here to see her!หยุด! ไปบอกเจ้าหญิง ว่าสามีของเธอ เซ่อ ชเร็ค มาที่นี่เพื่อพบเธอ! Shrek 2 (2004)
Fiona!ฟิโอนา! Shrek 2 (2004)
Fiona!ฟิโอนา! Shrek 2 (2004)
Fiona!ฟิโอนา! Shrek 2 (2004)
Fiona!ฟิโอนา! Shrek 2 (2004)
Fiona.ฟิโอนา. Shrek 2 (2004)
Err... the potion changed a lot of things, Fiona... but not the way I feel about you.เอ่อ... ยานั่นมันเปลี่ยนหลายอย่าง, ฟิโอนา... แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยน ความรู้สึกที่ฉันมีต่อเธอ. Shrek 2 (2004)
Fiona?ฟิโอนา? Shrek 2 (2004)
Fiona!ฟิโอนา! Shrek 2 (2004)
Fiona!ฟิโอนา! Shrek 2 (2004)
Fiona!ฟิโอนา! Shrek 2 (2004)
Fiona! -Fiona!ฟิโอนา! Shrek 2 (2004)

CMU English Pronouncing Dictionary
FIONA    F IY0 OW1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Fiona    (n) fˈɪˈounə (f i1 ou1 n @)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top