หรือคุณหมายถึง feßer?
Search result for

fesser

(5 entries)
(1.0432 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fesser-, *fesser*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
ชำระใจ[v.] (chamrajai) EN: cleanse ; purify the mind ; confess ; repent   FR: se confesser
ลุแก่โทษ[v.] (lukaēthōt) EN: make an apology ; apologize   FR: se repentir ; se confesser
สารภาพ[v.] (sāraphāp) EN: confess ; concede ; profess ; admit ; own up ; acknowledge ; plead guilty   FR: confesser ; avouer ; admettre ; reconnaître
สารภาพบาป[v. exp.] (sāraphāp bāp) EN: confess for a sin ; accept a sin   FR: confesser un péché

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top