ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fais

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fais-, *fais*, fai
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What aine thing at your own fais do-do.รักเรายังไม่เก่าเลยนะจ๊ะ I Don't Wanna Know (2008)
Technically, Faisal is my fiancé.ตามหลักแล้ว ไฟซัลเป็นคู่หมั้นของฉัน The Benefactor Factor (2011)
Is it something I need a bikini for? Louis. Qu'est-ce que tu fais?ใช่บางสิ่งที่ฉันต้องใช้บิกินี่หรือเปล่า หลุยส์คุณจะทำอะไร The Princesses and the Frog (2011)
Raqim Faisel, Assistant Professor at Bryden University.ราคิม ไฟเซล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มหาวิทยาลัยไบรเดนท์ Semper I (2011)
I just, uh, finished running background on Faisel.ผมเพิ่งตรวจสอบประวัติ ของไฟเซลเสร็จ Semper I (2011)
C'est comme ça que Toby se faisait appeller pour rentrer à Radley.เป็นชื่อที่โทบี้ใช้เข้า-ออกเรดลี่ย์ไง Will the Circle Be Unbroken? (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดี[adj.] (dī) EN: good ; nice ; pleasant ; favorable ; fine   FR: bon ; agréable ; bienfaisant
ไก่ฟ้า[n.] (kaifā) EN: pheasant   FR: faisan [m]
ไก่ฟ้าหางลายขวาง[n. exp.] (kaifā hāng lāi khwāng) EN: Hume's Pheasant ; Mrs Hume's Pheasant   FR: Faisan de Hume [m]
ไก่ฟ้าหลังขาว[n. exp.] (kaifā lang khāo) EN: Silver Pheasant   FR: Faisan argenté [m]
ไก่ฟ้าหลังเทา[n. exp.] (kaifā lang thao) EN: Kalij Pheasant   FR: Faisan leucomèle [m] ; Faisan kalij [m]
ไก่ฟ้าหน้าเขียว[n. exp.] (kaifā nā khīo) EN: Crested Fireback   FR: Faisan noble [m] ; Faisan de Vieillot [m]
ไก่ฟ้าพญาลอ[n. exp.] (kaifā phayālø) EN: Siamese Fireback   FR: Faisan prélat [m]
ไก่ฟ้าตัวเมีย[n. exp.] (kaifā tūamīa) FR: faisane [f]
การศึกษาความเป็นไปได้[n. exp.] (kānseuksā khwām penpai dāi) EN: feasibility study   FR: étude de faisabilité [f]
เกกมะเหรก[adj.] (kēkmarēk) EN: going about picking quarrels ; quarrelsome ; bellicose ; wayward ; delinquent ; unruly ; badly behaved   FR: malfaisant ; malveillant

CMU English Pronouncing Dictionary
FAIST    F AA1 AH0 S T
FAISAL    F EY1 Z AH0 L
FAISON    F EY1 Z AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faisalabad; Lyallpur (Stadt in Pakistan)Faisalabad; Lyallpur (city in Pakistan) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サクリファイス[, sakurifaisu] (n) sacrifice [Add to Longdo]
サクリファイスバント[, sakurifaisubanto] (n) sacrifice bunt [Add to Longdo]
サクリファイスヒット[, sakurifaisuhitto] (n) sacrifice hit [Add to Longdo]
サクリファイスフライ[, sakurifaisufurai] (n) sacrifice fly [Add to Longdo]
ヘファイストス[, hefaisutosu] (n) Hephaestus (Greek god) (gre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  FAIS
         Finnish Artificial Intelligence Society (org., Finland, AI)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top