หรือคุณหมายถึง eür?
Search result for

euer

(13 entries)
(0.046 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -euer-, *euer*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Euer Leiden wird bald vorbei sein, Bruder.Euer ไล wird หัวล้าน vorbei เซียน, Bruder Sacramentum (2012)

German-Thai: Longdo Dictionary
euerของพวกเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองพหูพจน์รูป Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศกลางเอกพจน์| เช่น euer altes Haus
euerของพวกเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองพหูพจน์รูป Nominativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายและกลางเอกพจน์| เช่น euer alter Tisch, euer altes Haus
neuer, See also: neu
Mehrwertsteuer(n) |die, pl. Mehrwertsteuern| ภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น Die Regierung kündigt an, dass die Mehrwertsteuer steigt. = รัฐบาลแจ้งว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น
Steuer(n) |die, pl. Steuern| ภาษี
Steuer(n) |das, pl. Steuer| พวงมาลัยรถยนต์
steuern(vt) |steuerte, hat gesteuert| ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของพาหนะ เช่น ein Schiff steuern บังคับเรือหรือเดินเรือ
steuern(vt) |steuerte, hat gesteuert| ควบคุมให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ เช่น ein Gespräch steuern ควบคุมการสนทนา
feuern(vt) |feuerte, hat gefeuert| ไล่ออกจากงาน เช่น Ich bin gefeuert worden. ผมถูกไล่ออกจากงาน, See also: S. entlassen, Related: kündigen,
teuer(adj) |teurer, am teuersten| แพง, See also: A. billig,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
euer; dein; ihryour [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Euer [ɔir]
     your
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top