ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

doline

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doline-, *doline*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mandoline(แมน'ดะลิน,แมนดะลิน') n. เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่มีสายสีคู่สำหรับดีด กล่องเสียงเป็นไม้รูปแพร์., See also: mandolinist n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
doline; dolina; dolinenแอ่งคาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dolinen; dolina; dolineแอ่งคาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スジメヒメオオトカゲ[, sujimehimeootokage] (n) stripe-tailed goanna (Varanus caudolineatus, species of carnivorous monitor lizard native to the forests of Western Australian) [Add to Longdo]
ドリーネ;ドリネ[, dori-ne ; dorine] (n) doline (sinkhole, in karst topography) (ger [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top