Search result for

combats

(174 entries)
(0.0055 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -combats-, *combats*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา combats มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *combats*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
combat    [N] การสู้รบ, See also: การต่อสู้, การประจัญบาน, Syn. fight, battle, struggle, warfare, duel, conflict, armed fighting, engagement, opposition, strife, war
combat    [N] ความขัดแย้ง, Syn. conflict, opposition, strife
combat    [VT] ต่อต้าน, Syn. contend, oppose, resist
combat    [VT] ต่อสู้, See also: สู้รบ, สู้, รบ, Syn. fight, battle, struggle, contend
combatant    [N] คนที่เถียงกัน, See also: คนที่โต้แย้งกัน
combatant    [ADJ] ที่พร้อมต่อสู้, See also: ชอบต่อสู้, Syn. combative, pugnacious, belligerent
combatant    [N] นักรบ, See also: นักสู้, ผู้ต่อสู้, Syn. belligerent, warrior, serviceman, servicewoman, fighter, soldier, gladiator
combative    [ADJ] ที่กระหายที่จะต่อสู้, See also: ชอบต่อสู้, Syn. combatant, pugnacious, belligerent
non-combatant    [N] คนในกองทัพที่ไม่ร่วมทำการรบ (เช่น แพทย์, พระ), Syn. civilian, neutral
combat fatigue    [N] ความผิดปกติทางจิตใจที่เกิดหลังจากไปสงครามมาเป็นเวลานาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
area, combatพื้นที่การรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
combat areaพื้นที่การรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
combatantพลรบ, ทหารหน่วยรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
noncombatantทหารหน่วยช่วยรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Combatants and noncombatants (International law)ผู้ทำการรบและผู้ไม่ได้ทำการรบ (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Combativeการต่อสู้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
combatThe art of modern warfare does not necessarily require soldiers to be armed to the teeth to be effective as combatants.
combatWe should play a more active role in combating global warming.
combatHe was sent into combat.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
combat(v. คัมแบท',n. คอม'แบท) {combated,combating,combats} vt. ต่อสู้,ต่อต้าน,รบกับ vi. ต่อสู้ n. การรบ,การต่อสู้,ความขัดแย้ง, Syn. fight
combat fatiguen. โรคจิตประสาทที่เนื่องจากความเหน็ดเหนื่อยจากการรบ
combatant(คัมแบท'เทินทฺ) n. ผู้ต่อสู้,ผู้ทำการรบ,ทหาร. adj. ซึ่งต่อสู้,เกี่ยวกับการรบ
combative(คัมแบท'ทิฟว) adj. พร้อมรบ,ชอบรบ,ชอบต่อสู้., See also: combativeness n. ดูcombative

English-Thai: Nontri Dictionary
combat(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การรบ,ความขัดแย้ง
combat(vt) ต่อสู้,ต่อต้าน,รบ
combatant(adj) เกี่ยวกับการรบ,เกี่ยวกับการต่อสู้
combatant(n) ทหาร,ผู้ทำการรบ
combative(adj) ชอบต่อสู้,ชอบรบ,พร้อมรบ
noncombatant(adj) ไม่เกี่ยวกับการรบ
noncombatant(n) พลเรือน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สู้รบ    [V] fight, See also: combat, Syn. ทำสงคราม, ทำศึก, รบ, Ant. สงบศึก
ประจัน    [V] confront, See also: meet face to face, fight, combat, face, oppose, Syn. ประชัน, เผชิญ, Example: ผู้ร้ายประจันหน้ากับตำรวจ
ศึก    [N] war, See also: campaign, fight, fighting, battle, combat, conflict, Syn. การต่อสู้, การสู้รบ, การรบ, Example: ผู้นำแบกแดดประกาศจะยุติศึก แล้วถอนทหารทุกคนรวมทั้งที่ประจำการในคูเวตกลับประเทศ, Thai definition: การใช้กำลังเข้าประหัตประหารกันอย่างรุนแรงระหว่างรัฐหรือประเทศตั้งแต่ 2 รัฐหรือ 2 ประเทศขึ้นไป
ศึกสงคราม    [N] warfare, See also: war, fight, battle, combat, hostilities, conflict, Syn. สงคราม, Example: ทหารที่ต้องต่อสู้ในศึกสงครามต้องเผชิญกับสงครามทางอารมณ์ที่เครียด และกดดันอย่างทารุณร้ายกาจ
พลเรือน    [N] civilian, See also: noncombatants, Syn. ประชาชน, ราษฎร, พลเมือง, Example: ผู้มาจากพลเรือนอย่างเขาจะไปสู้กับใครได้, Count unit: คน, Thai definition: พลเมืองของประเทศที่ไม่ใช่ทหาร
พันตู    [V] fight, See also: engaged in combat, Syn. ต่อสู้, สู้รบ, Example: ผมไม่ปรารถนาจะเข้าไปพันตูกับฝ่ายเขาเด็ดขาด, Thai definition: ต่อสู้ในตอนประชิดติดพันกัน, Notes: (ชวา)
ฮึกห้าว    [ADJ] bellicose, See also: belligerent, combative, Example: จ้าวกระทิงหนุ่มตัวนั้นนิสัยฮึกห้าว เที่ยวขวิดสัตว์อื่นไปทั่วป่า, Thai definition: คะนองอย่างเกรี้ยวกราด, คะนองอย่างดุร้าย
ต่อสู้    [V] fight, See also: battle, combat, Syn. สู้รบ, รบ, ราวี, Example: ทหารไทยต่อสู้กับทหารเวียดนามบริเวณชายแดนจังหวัดปราจีนบุรี
รบพุ่ง    [V] battle, See also: fight, combat, make war, engage in battle, fight a battle, Syn. ทำสงคราม, ทำศึก, ต่อสู้, รบ, Example: อิรักรบพุ่งกับอิหร่านถึง 7 - 8 ปี จนเงินหมด
ประจัญ    [V] confront, See also: struggle, fight, face, be confronted with, combat, oppose, encounter, Syn. ผจญ, เผชิญ, ปะทะต่อสู้, ต่อสู้, Example: ทหารกรมนี้ได้ประจัญศัตรูอย่างกล้าหาญ
ประจญ    [V] fight, See also: combat, battle, struggle, encounter, confront, Syn. ต่อสู้, สู้รบ, ผจญ, Ant. ถอย, Example: เขาประจญศัตรูตามลำพัง
ประจำซอง    [V] take one's combat position, See also: be at one's post, take one's combat duty, Syn. เตรียมพร้อม, Example: ทหารทุกคนประจำซองทันทีที่ถูกโจมตี, Thai definition: เข้าประจำรักษาหน้าที่เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
โซรมโรม [V] engage in a hand-to-hand combat, See also: unite in fighting, Syn. รุมรบกัน
โซรมโรม [V] engage in a hand-to-hand combat, See also: unite in fighting, Thai definition: รุมรบกัน
การทำศึก    [N] war, See also: battle, fight, combat, Syn. การทำสงคราม, การต่อสู้, การสู้รบ, Example: พวกเขามีชัยชนะด้านการทหารเท่านั้น โดยที่ยังไม่ได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายในการทำศึกในอ่าวเปอร์เซีย
การศึก    [N] war, See also: battle, conflict, combat, fight, campaign, Syn. การสงคราม, การต่อสู้, การรบ, การรบทัพจับศึก, Example: ในสมัยโบราณ นายทัพนายกองต้องเตรียมพร้อมและเรียนรู้การศึกการสงครามจากราชครู, Thai definition: การใช้กำลังเข้าประหัตประหารกันอย่างรุนแรงระหว่างรัฐหรือประเทศตั้งแต่ 2 รัฐหรือ 2 ประเทศขึ้นไป, การต่อสู้กันระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือระหว่างพวกหนึ่งกับอีกพวกหนึ่ง, โดยปริยายหมายถึงการเกิดขัดแย้งต่อสู้เป็นปฏิปักษ์ขึ้นในใจ
การสู้    [N] fight, See also: struggle, combat, contest, strife, contention, Syn. การต่อสู้, การพยายาม, การต่อต้าน, การเอาชนะ
นักรบ    [N] combatant, See also: fighter, man-at-arms, soldier, warrior, Syn. นักสู้, ทหาร, Example: งานนี้ต้องปรบมือให้นักรบทุกคนที่เสียสละจนได้ชัยชนะมา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการในการรบ
สู้    [V] battle against, See also: fight, combat, wage a struggle against, Syn. ต่อสู้, สู้รบ, รบ, รบรา, รบพุ่ง, Example: ชาวมองโกลสู้จนตายหมดทุกคนในสนามรบ เพราะถือว่ามาด้วยกันควรตายด้วยกัน, Thai definition: การต่อสู้เฉพาะหน้า, การรบกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บู๊[v.] (bū) EN: fight   FR: combattre
ชกมวย[v.] (chokmūay) EN: box ; punch ; cuff ; jab ; hit   FR: boxer ; combattre
ชนไก่[n. exp.] (chon kai) EN: cockfighting ; cockfight   FR: combat de coqs [m]
กัดปลา[n.] (kat plā) EN: fishfight   FR: combat de poissons [m]
เครื่องบินขับไล่[n. exp.] (khreūangbin khaplai) FR: avion de chasse [m] ; chasseur [m] ; avion de combat [m]
เครื่องบินประจัญบาน [n.] (khreūangbin prajanbān) EN: fighter   FR: avion de chasse [m] ; chasseur [m] ; avion de combat [m]
มวยล้ม[n. exp.] (mūay lom) EN: boxing premeditated to lose ; phony fight   FR: combat joué d'avance [m] ; combat arrangé [m]
มวยวัด[n. exp.] (mūay wat) EN: unsystematic boxing ; unorthodox boxing ; untrained boxing   FR: combat peu académique [m]
นักรบ[n.] (nakrop) EN: warrior ; soldier ; combatant ; fighter ; man-at-arms ; knight   FR: combattant [m] ; soldat [m] ; chevalier [m] ; guerrier [m] ; guerroyeur [m] (vx)
นกคุ่มอกลาย[n. exp.] (nok khum ok lāi) EN: Barred Buttonquail   FR: Turnix combattant [m] ; Hémipode batailleur [m] ; Hémipode outarde [m]
นกรัฟ[n. exp.] (nok raf) EN: Ruff   FR: Combattant varié [m] ; Bécasseau combattant [m] ; Chevalier combattant [m] ; Combattant ordinaire [m] ; Combattant variable [m] ; Paon de mer [m]
หน่วยรบ[n. exp.] (nūay rop) EN: combat unit   FR: unité de combat [f]
ผจญ[v.] (phajon) EN: struggle ; grapple ; come to grips with ; brave ; risk   FR: combattre ; se battre ; lutter contre ; affronter ; braver ; faire face à
พลเรือน[n.] (phonlareūoen) EN: civil ; civilian ; noncombatant   FR: civil [m]
พลรบ[n.] (phonlarop) EN: combatants   
ปลากัด [n. exp.] (plā kat) EN: fighting fish ; Siamese fighting fish   FR: combattant [m] ; poisson-combattant [m]
ประจัญ[v.] (prajan) EN: meet face to face ; confront ; fight against ; struggle ; fight ; face ; be confronted with ; combat ; oppose; encounter   FR: affronter ; faire face ; combattre
ประจัญบาน [v.] (prajanbān) EN: fight ; battle ; confrontengage in a hand-to-hand fight ; join battle   FR: combattre
รบ[v.] (rop) EN: fight ; go to war ; battle ; combat   FR: combattre ; faire la guerre ; partir en guerre ; guerroyer (litt.)
รบพุ่ง[v. exp.] (rop phung) EN: battle ; fight ; combat ; make war ; engage in battle ; fight a battle   FR: combattre ; livrer bataille
รถถัง[n.] (rot thang) EN: tank   FR: tank [m] ; char [m] ; char d'assaut [m] ; char de combat [m]
สมร[n.] (samøn) EN: war ; battle ; fighting   FR: bataille [f] ; combat [m]
สู้[v.] (sū) EN: fight ; struggle ; contend ; fight back ; confront   FR: combattre ; se battre ; lutter ; résister ; perséverer
สู้รบ[v.] (sūrop) EN: fight ; battle ; engage in combat   FR: combattre ; engager l'action
เต็มอัตราศึก[X] (tem attrā seuk) EN: in full battle dress   FR: en tenue de combat
ทหารผ่านศึก[n.] (thahānphānseuk) EN: veteran   FR: vétéran [m] ; ancien combattant [m]
ทหารเต็มอัตราศึก[n. exp.] (thahān tem attrā seuk) EN: soldiers in full battle dress ; fully outfitted soldiers   FR: soldat en tenue de combat [m]
ต่อสู้[v.] (tøsū) EN: fight ; combat ; battle ; struggle   FR: combattre ; se battre ; lutter
ยุทธหัตถี[n.] (yutthahatthi) EN: war elephant ; hand-to-hand combat on elephants' backs   
ยุทธนาการ[n.] (yutthanākān) EN: fight ; combat ; military engagement ; naval engagement ; air combat   

CMU English Pronouncing Dictionary
COMBAT    K AA1 M B AE0 T
COMBAT    K AH0 M B AE1 T
COMBATS    K AH0 M B AE1 T S
COMBATIVE    K AA2 M B AE1 T IH2 V
COMBATIVE    K AH0 M B AE1 T IH0 V
COMBATING    K AH0 M B AE1 T IH0 NG
COMBATANT    K AH0 M B AE1 T AH0 N T
COMBATANTS    K AH0 M B AE1 T AH0 N T S
COMBATTING    K AH0 M B AE1 T IH0 NG
NONCOMBATANT    N AA2 N K AH0 M B AE1 T AH0 N T
COMBATIVENESS    K AH0 M B AE1 T IH0 V N AH0 S
NONCOMBATANTS    N AA2 N K AH0 M B AE1 T AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
combat    (v) (k o1 m b a t)
combats    (v) (k o1 m b a t s)
combated    (v) (k o1 m b a t i d)
combatant    (n) (k o1 m b @ t @ n t)
combating    (v) (k o1 m b a t i ng)
combative    (j) (k o1 m b @ t i v)
combatants    (n) (k o1 m b @ t @ n t s)
combatively    (a) (k o1 m b @ t i v l ii)
noncombatant    (n) (n o1 n k o1 m b @ t @ n t)
noncombatants    (n) (n o1 n k o1 m b @ t @ n t s)
hors de combat    (j) -- (oo2 - d @ - k o1 m b aa)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kämpfen; bekämpfento combat [Add to Longdo]
kampfbereit {adv}combatively [Add to Longdo]
kampflustigcombative [Add to Longdo]
mitgekämpfttaken part in the combat [Add to Longdo]
mitkämpfen | mitkämpfendto take part in the combat | taking part in the combat [Add to Longdo]
streitento combat [Add to Longdo]
UNCCD : Sekretariat der Konvention zur Bekämpfung der WüstenbildungUNCCD : Secretariat of the United Nations Convention to Combat Desertification [Add to Longdo]
Bekämpfung {f} | Bekämpfungen {pl}combat | combats [Add to Longdo]
Einzelkampf {m} | Einzelkämpfe {pl}single combat | single combats [Add to Longdo]
Gefechtsausbildung {f}combat training [Add to Longdo]
Kämpfer {m} | Kämpfer {pl}combatant | combatants [Add to Longdo]
Kampf {m} | Kämpfe {pl}combat | combats [Add to Longdo]
Kampfabschnitt {m}combat sector [Add to Longdo]
Kampfauftrag {m}combat mission [Add to Longdo]
Kampferfahrung {f}combat experience [Add to Longdo]
Kampfflieger {m}combat pilot [Add to Longdo]
Kampfgebiet {n}combat area [Add to Longdo]
Kampflust {f}combativeness [Add to Longdo]
Kampftruppen {f}combat troops [Add to Longdo]
Kampfverband {m}combat unit [Add to Longdo]
Kampfzone {f}combat zone [Add to Longdo]
Mitkämpfer {n}fellow combatant [Add to Longdo]
Sturmgepäck {n} [mil.]combat pack [Add to Longdo]
bekämpfendcombating [Add to Longdo]
bekämpftecombated [Add to Longdo]
gefechtsbereit {adj}ready for action; ready for combat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンバット[, konbatto] (n) combat [Add to Longdo]
コンバットチーム[, konbattochi-mu] (n) combat team [Add to Longdo]
一騎打ち(P);一騎打;一騎討;一騎討ち[いっきうち, ikkiuchi] (n,vs) personal combat; one-to-one fight; (P) [Add to Longdo]
一騎当千[いっきとうせん, ikkitousen] (n,adj-no) being a match for a thousand; being a mighty warrior (combatant, player) [Add to Longdo]
衛生兵[えいせいへい, eiseihei] (n) combat medic; medic [Add to Longdo]
下洗い[したあらい, shitaarai] (n,vs) pre-washing to combat stains [Add to Longdo]
格技;挌技[かくぎ, kakugi] (n) (abbr) (See 格闘技) martial arts which involve fighting without weapons; combat sport; one-on-one fighting sport [Add to Longdo]
格闘技;挌闘技[かくとうぎ, kakutougi] (n) martial arts which involve fighting without weapons; combat sport; one-on-one fighting sport [Add to Longdo]
格闘技会[かくとうぎかい, kakutougikai] (n) martial arts competition; combat sports competition [Add to Longdo]
擬斗[ぎとう, gitou] (n) (See 殺陣) fight scene; stage combat; staged sword fight [Add to Longdo]
軍長[ぐんちょう, gunchou] (n) combat commander [Add to Longdo]
工兵[こうへい, kouhei] (n) combat engineer; military engineer; combat engineering; military engineering; (P) [Add to Longdo]
死闘[しとう, shitou] (n,vs) life or death struggle; mortal combat; struggle to the death [Add to Longdo]
実戦[じっせん, jissen] (n) combat; actual fighting; (P) [Add to Longdo]
接近戦[せっきんせん, sekkinsen] (n) close combat; close(-quarter) fighting; in-fighting [Add to Longdo]
接戦[せっせん, sessen] (n,vs,adj-no) close combat; close contest; (P) [Add to Longdo]
戦う(P);闘う(P)[たたかう, tatakau] (v5u,vi) to fight; to battle; to combat; to struggle against; to wage war; to engage in contest; (P) [Add to Longdo]
戦士[せんし, senshi] (n) soldier; combatant; warrior; (P) [Add to Longdo]
戦闘[せんとう, sentou] (n,vs,adj-no) battle; fight; combat; (P) [Add to Longdo]
戦闘員[せんとういん, sentouin] (n) combatant [Add to Longdo]
戦闘支援[せんとうしえん, sentoushien] (n) combat support [Add to Longdo]
戦闘支援計画[せんとうしえんけいかく, sentoushienkeikaku] (n) combat support plan [Add to Longdo]
戦闘前哨[せんとうぜんしょう, sentouzenshou] (n) combat outpost [Add to Longdo]
戦闘電子戦情報[せんとうでんしせんじょうほう, sentoudenshisenjouhou] (n) combat electronic warfare intelligence [Add to Longdo]
戦闘任務[せんとうにんむ, sentouninmu] (n) combat mission [Add to Longdo]
戦闘服[せんとうふく, sentoufuku] (n) (combat) uniform [Add to Longdo]
戦歴[せんれき, senreki] (n) military service; combat experience [Add to Longdo]
対手[たいしゅ;あいて(gikun), taishu ; aite (gikun)] (n) (See 相手・あいて・3) opponent (in combat) [Add to Longdo]
敵性戦闘員[てきせいせんとういん, tekiseisentouin] (n) enemy combatant [Add to Longdo]
闘志を燃やす[とうしをもやす, toushiwomoyasu] (exp,v5s) to burn with combativeness [Add to Longdo]
闘志満々;闘志満満[とうしまんまん(uK), toushimanman (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) brimming with fighting spirit; being strong in the will to fight; burning with combativeness [Add to Longdo]
肉弾戦[にくだんせん, nikudansen] (n) warfare in which soldiers fling themselves at the enemy; hand-to hand combat [Add to Longdo]
忍術[にんじゅつ, ninjutsu] (n) {MA} ninjutsu (fighting art of the ninja); ninja skills in secrecy, stealth and combat techniques [Add to Longdo]
白兵戦[はくへいせん, hakuheisen] (n) hand-to-hand combat [Add to Longdo]
非戦闘員[ひせんとういん, hisentouin] (n) non-combatant; civilian [Add to Longdo]
武者修行[むしゃしゅぎょう, mushashugyou] (n,vs) traveling about to gain skill in combat (travelling) [Add to Longdo]
万夫不当[ばんぷふとう, banpufutou] (n) being a match for thousands; being a mighty warrior (combatant) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作战[zuò zhàn, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄢˋ, / ] combat; to fight [Add to Longdo]
宙斯盾[zhòu sī dùn, ㄓㄡˋ ㄙ ㄉㄨㄣˋ, ] Zeus's shield; Aegis combat system (US missile guidance) [Add to Longdo]
实战[shí zhàn, ㄕˊ ㄓㄢˋ, / ] real combat; actual combat [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] fight; combat; seize [Add to Longdo]
敌对[dí duì, ㄉㄧˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] hostile; enemy (factions); combative [Add to Longdo]
比划[bǐ huà, ㄅㄧˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] to gesture; to use sign language; to gesticulate; to engage in body combat or martial art; to come to blows [Add to Longdo]
短兵相接[duǎn bīng xiāng jiē, ㄉㄨㄢˇ ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄝ, ] lit. short-weaponed soldiery fight one another (成语 saw); fierce hand-to-hand infantry combat; to fight at close quarters [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top