ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cherries

CH EH1 R IY0 Z   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cherries-, *cherries*, cherrie , cherry
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cherries jubileen. ไอศกรีมวานิลาใส่ผลเชอรี่ ดำชนิดหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's cold cereal in here and a Libby's canned fruit but she won't eat the cherries.ในนี้มีซีเรียลเย็น แล้วก็ผลไม้กระป๋องของลิบบี้ แต่เธอไม่ยอมกินเชอร์รี่ *batteries not included (1987)
Tag 'em and bag 'em, cherries! We're movin' out!เก็บศพและเก็บข้าวของเร็ว เราจะไปกันแล้ว Rushmore (1998)
They have pits. Peaches, cherries, plums, and apricots.พวกมันมีรอยเว้า พีช เชอรี่ พลับ และแอปปิคอท 65 Million Years Off (2007)
One raspberry-banana milkshake, extra cherries, just the way you like it.กล้วยกับลาสเบอรี่ปั่นจ้ะ พิเศษเชอรี่ของโปรดลูกเลย Taken (2008)
Epsilon here makes a delicious cherries jubilee.เอปสิล่อน ทำขนมแสนอร่อยไว้แล้ว Up (2009)
The secret ingredient is wild cherries, and I didn't have any fresh cherries.เครื่องปรุงลับ คือเชอรี่ป่า และฉันไม่ มีเชอรี่สดๆบ้างเลย August (2009)
Today, you have the same envelope. The one with red cherries.วันนี้คุณมีซองจดหมายเหมือนกัน, มีรูปเชอรี่แดง Postman to Heaven (2009)
Cherries.แผนการของเราคืออะไร? \ หยุดยั้งสเป็คเคิ็ลและรักษาโลกนี้เอาไว้. G-Force (2009)
Cherries.เชอร์รี่ G-Force (2009)
Persimmons and cherries."ลูกพลับและเชอรี่ 9 Crimes (2010)
J.P., make sure you get those cherries.เจพี เอาเชอร์รี่มาด้วยนะ! Basilone (2010)
- I got the cherries.- ได้เชอร์รี่แล้ว! Basilone (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cherriesCherries are ripe in June or July.
cherriesMy daughter likes summer fruits, such as cherries, watermelons and peaches.

CMU English Pronouncing Dictionary
CHERRIES    CH EH1 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cherries    (n) tʃˈɛrɪz (ch e1 r i z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top