Search result for

cakes

(44 entries)
(0.0102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cakes-, *cakes*, cake
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hate boys But, I really love Nanny's rice cakesหนูเกลียดเด็กผู้ชาย แต่หนูชอบขนมของคุณยายจังเลยค่ะ My Neighbor Totoro (1988)
The smell of cakes and pies are absolutely everywhereทุกที่ที่ไปสัมผัสได้ถึงกลิ่นเค้ก และพาย The Nightmare Before Christmas (1993)
- Honey, want some noodles? - Add rice cakes too.พ่อจ๊ะ กินบะหมี่มั้ย เอาขนมเปี๊ยะด้วยนะ Il Mare (2000)
He brought cakes. He's now...เขาเอาเค้กมาให้ The Pianist (2002)
I don't like cream cakesฉันไม่ชอบไอศครีมเค้ก The Guy Was Cool (2004)
Let's go, let's make a wish baby cakes.เอาเลย อธิษฐานเลย Madagascar (2005)
And there'll be a glorious fire with toast and tea and cakes.และมันมีเตาผิงไฟที่อบอุ่น \ กับขนมปังปิ้ง ชาร้อนๆ และขนมเค้ก The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
No wonder my rum cakes always look so drunk.มิน่าเค้กรัมของฉันถึงได้ดูเมาๆ The Perfect Man (2005)
You never eat the cakes?เธอไม่เคยกินเค้กเลยสิท่า The Perfect Man (2005)
I'm only a baker, but I put as much creativity and passion... into my cakes as a painter puts on a canvas.ถึงฉันจะแค่อบขนม แต่ฉันก็ ใส่ความสร้างสรรค์และความรัก ลงไปในเค้กของฉัน เหมือนกับจิตรกรใส่ในภาพเขียน The Perfect Man (2005)
[Did you put something in the cakes?(คุณใส่อะไรลงในเค้กรึเปล่า? My Lovely Sam-Soon (2005)
Fresh bread and cakes. That's aisle ten for a special two for the price of one offer.ขนมปังและเค้กสดๆ นั่นช่องสิบ สำหรับการซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง Cashback (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cakesFlour is the main ingredient in cakes.
cakesHe bought six cakes of soap yesterday.
cakesHe didn't eat all of the rice cakes.
cakesHelp yourself to these cakes.
cakesI know the girl who is making cakes.
cakesI like neither of the cakes.
cakesI like sweet cakes very much.
cakesI prefer cakes or candies to alcohol, but I do drink.
cakesI was asked to buy some cakes on the way home from the office.
cakesMother has sent you some cakes and milk.
cakesMy mother knows how to make cakes.
cakesMy mother was happy to see her guest eating her cakes eagerly.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]   FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า[v. exp.] (khāi dī pen thēnāmthēthā) EN: be selling like hot cakes ; sell extremely well   FR: se vendre comme des petits pains
ขนมปุยฝ้าย[n. exp.] (khanom pūifāi) EN: cotton ball cakes   
ข้าวเกรียบ[n.] (khāokrīep) EN: crisp rice ; crisp rice-cakes   FR: gaufrette de riz grillée [f]
ก้อน[n.] (køn) EN: [classifier : stones ; lumps of sugar ; cakes of soap ; clouds]   FR: [classificateur : pierres ; morceaux de sucre ; savonnettes ; nuages]]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAKES    K EY1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cakes    (v) (k ei1 k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nǚ, ㄋㄩˇ, ] cakes of rice-flour and honey, #156,414 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] cakes made from rice flour twisted into rings, #692,549 [Add to Longdo]
饼饵[bǐng ěr, ㄅㄧㄥˇ ㄦˇ, / ] cakes; pastry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お餅[おもち, omochi] (n) (uk) rice cakes; pounded mochi rice [Add to Longdo]
ホットケーキ[, hottoke-ki] (n) hotcakes; pancakes [Add to Longdo]
安倍川餅[あべかわもち, abekawamochi] (n) (uk) {food} rice cakes (mochi) with Kinako [Add to Longdo]
引き菓子[ひきがし, hikigashi] (n) ornamental gift cakes [Add to Longdo]
菓子折り;菓子折[かしおり, kashiori] (n) (See 折り箱・おりばこ) box of cakes [Add to Longdo]
供え餅[そなえもち, sonaemochi] (n) (See 鏡餅) offering of mochi rice cakes; mochi rice cakes used as offering [Add to Longdo]
虎パン[とらパン, tora pan] (n) (1) (abbr) (See 虎柄パンツ) tiger-striped pants; (2) cakes or bread with a tiger pattern or face [Add to Longdo]
雑煮[ぞうに, zouni] (n) New Year dish; rice cakes cooked w. vegetables; (P) [Add to Longdo]
上菓子[じょうがし, jougashi] (n) quality cakes [Add to Longdo]
伸し餅;伸餅[のしもち, noshimochi] (n) flattened rice cakes [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top