หรือคุณหมายถึง braün?
Search result for

brauen

(16 entries)
(0.0441 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brauen-, *brauen*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
brauen | brauend | gebrautto brew | brewing | brewed [Add to Longdo]
Brauentinamu {m} [ornith.]Pale-browed Tinamou [Add to Longdo]
Brauenbrillant {m} [ornith.]Velvet-browed Brilliant [Add to Longdo]
Brauenmotmot [ornith.]Turquoise-browed Motmot [Add to Longdo]
Brauenschlüpfer {m} [ornith.]Buff-browed Spinetail [Add to Longdo]
Brauenfliegenstecher {m} [ornith.]Mouse-coloured Tyrannulet [Add to Longdo]
Brauenbreitschnabel {m} [ornith.]Large-headed Flatbill [Add to Longdo]
Brauenzaunkönig {m} [ornith.]Bicoloured Wren [Add to Longdo]
Brauenschama [ornith.]White-browed Shama [Add to Longdo]
Brauensäbler {m} [ornith.]White-browed Babbler [Add to Longdo]
Brauenrohrsänger {m} [ornith.]Schrenk's Reed Warbler [Add to Longdo]
Brauentesia [ornith.]Java Ground Warbler [Add to Longdo]
Brauenwaldschnäpper {m} [ornith.]White-browed Forest Flycatcher [Add to Longdo]
Brauengrasschlüpfer {m} [ornith.]Grey Grass Wren [Add to Longdo]
Brauenschopftangare {f} [ornith.]Scarlet-browed Tanager [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Brauen [brauən] (n) , pl.
     brows
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top