ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beatmen

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beatmen-, *beatmen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา beatmen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *beatmen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Ah. - Can anyone do artificial respiration?Kann sie jemand beatmenRepulsion (1965)
I'll have to put a respirator on him to help him breathe soon.Ich muss ihn bald mit dem Sauerstoffgerät beatmenThe Pirates of Orion (1974)
Liz, uh, get the hose running. I wanna try aerating him, Ok?Ich will ihn mit dem Schlauch künstlich beatmenJaws 3-D (1983)
Liz, get a hose ready, I wanna aerate him now!Hol einen Schlauch, Liz! Ich muss ihn beatmenJaws 3-D (1983)
- I'll start CPR on my brother.- Ich werde anfangen ihn zu beatmenThe Devil and Jonathan Smith (1985)
Or, uh, come up and give you some mouth-to-mouth?Soll ich dich Mund zu Mund beatmenVanity's Mirror (1988)
Breathe him!Sofort beatmenMy Wife as a Dog (1990)
Peg, I can promise you the day they put Captain and Tennille on a life-support system we'll be among the first to see them unplugged.Ich verspreche dir... sobald sie Captain und Tennille künstlich beatmen lassen... sind wir die Ersten, die sie ausgestöpselt sehen werden. A Tisket, a Tasket, Can Peg Make a Basket? (1993)
You have to intubate her.Sie müssen sie beatmenHeat (1995)
I know CPR.- Ich kann ihn beatmenNine Months (1995)
I gave mouth-to-mouth to a person who thought it was a "Snow White" thing in reverse.Ich musste... jemanden beatmen, der sich für Dornröschen hielt. The Attitude (1997)
Where secretaries givemouth-to-mouth with their tongues.Wo Sekretärinnen mit der Zunge Mund-zu-Mund beatmenOver the Rainbow (2000)
Assist in respiration.Beatmen Sie sie! Awakened (2000)
- In! - In.BeatmenAll Things (2000)
We'll intubate. Try to get her to breathe.Wir müssen sie beatmenThe Body (2001)
- Bag her.- Wir müssen sie beatmenFrozen (2002)
Jim was supposed to rescue him, untie him, give him mouth-to-mouth.Jim sollte ihn befreien, losbinden, ihn beatmenAmerican Wedding (2003)
- Mouth-to-mouth.- Ich muss ihn beatmenSomething's Gotta Give (2003)
- Continue ventilation. Adjust the pressure.Weiter beatmen und Herzmassage. Losing the Light (2006)
- We had to put him on a ventilator.Wir müssen ihn künstlich beatmen All In (2006)
Start him on prednisone. Keep him on high FIO2.Prednison, und mit FiO2 beatmenForever (2006)
Most common is aspergillus. Continue to ventilate her lungs. Get her on a voriconazole drip and hope she has aspergillus.Beatmen Sie sie weiter künstlich und geben Sie ihr Voriconazol i.v., und hoffen Sie, dass es Aspergillus ist. Who's Your Daddy? (2006)
Well, the IVs are hydrating her.Also die IV's beatmen sie. Manhunt (2006)
Go to manual.Give me a breath.Manuell beatmen. Einmal Atmen. Physical Attraction... Chemical Reaction (2007)
We had to put dr.Morgenstern on oxygen.Wir müssen Dr. Morgenstern künstlich beatmenAnything Hugh Can Do, I Can Do Better (2007)
We're gonna put a tube in to breathe for him.Wir werden einen Schlauch einführen, um ihn zu beatmenIn a Different Light (2007)
- Bag her up, guys.- Leute, ihr müsst sie beatmenOfficer Down (2007)
We're breathing and compressing her heart but your mother's body is shutting down.Wir beatmen und pumpen ihr Blut für sie. Aber der Körper Ihrer Mutter schaltet sich ab. Crisis of Conscience (2007)
The tube will allow us to breathe for her.Der Schlauch schützt ihre Atemwege, wir können sie beatmenSea Change (2007)
He needed me to give him air, but I couldn't.Ich musste ihn beatmen, aber ich konnte nicht. A Day in the Death (2008)
We got to put her on a breathing machine.Wir müssen sie künstlich beatmenOwner of a Broken Heart (2008)
You don't need a mnemonic to save someone's airway.Man braucht keine Mnemonik, um jemanden zu beatmenHaunted (2008)
-l' m in, bag him.- Ich bin drin. BeatmenLet It Snow (2008)
We had to give you mouth-to-mouth.Wir mussten dich Mund-zu-Mund beatmenGuardians and Gatekeepers (2008)
Lois, I need you to breathe for me.Lois, Sie müssen ihn beatmenToxic (2008)
Bag him.BeatmenDream Runner (2009)
Ventilate and charge the paddles to 200.Beatmen und aufladen auf 200. I Will Follow You Into the Dark (2009)
Respiration, Freddy.Beatmen, Freddy! Dossier K. (2009)
Let's bag her.BeatmenMother's Day (2009)
Bag him till we get to the o.R.Beatmen Sie ihn bis wir im OP sind. Holidaze (2009)
Got it. Start ventilating.Hab's. Fangt an zu beatmenI Saw What I Saw (2009)
Patient's getting harder to ventilate.Der Patient ist schwerer zu beatmenThe Time Warp (2010)
- She is very ill. Maybe she needs the respirator.Sie ist sehr krank und kann schnell in einen Zustand kommen, wo wir sie künstlich beatmen müssen. The Monitor (2011)
- Start bagging her.- Fangt an sie zu beatmenSong Beneath the Song (2011)
Apgar still zero.BeatmenSong Beneath the Song (2011)
Are you kidding? He made me sign a waiver, participate in an emergency fire drill and take a refresher course in CPR.Ich musste eine Verzichterklärung unterschreiben, an einer Brandnotfalluebung teilnehmen und einen Auffrischungskurs im Mund-zu-Mund-Beatmen machen. The Roommate Transmogrification (2011)
Set the vent on FIO2 of 100, rate of 26.Beatmen, bis der O2-Wert von 100 auf 26 ist. Don't Stop 'Till You Get Enough (2011)
Couldn't ventilate her.Ich konnte sie nicht beatmenDon't Stop 'Till You Get Enough (2011)
I'm just glad I didn't have to give mouth-to-mouth to a hamster.Ich bin nur froh, dass ich keinen Hamster beatmen musste. Worst Case Scenario (2012)
I can do mouth-to-mouth.TOM: Ich kann mundbeatmenHeart to Hart (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top