หรือคุณหมายถึง baße?
Search result for

basse

(41 entries)
(3.3817 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -basse-, *basse*
Possible hiragana form: ばっせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basset[N] สุนัขพันธุ์หนึ่ง ขาสั้น ลำตัวและหูยาว, Syn. basset hound
basset hound[N] สุนัขพันธุ์หนึ่ง ขาสั้น ลำตัวและหูยาว, Syn. basset

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He said let's have some fun and take out the dam. Basset hound.เขาบอกว่าตรงนี้กำลังสนุก ไปพังเขื่อนกันเร็ว Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Basset hound.เหมือนหมา The Scarlet Letter (2009)
I could care less about his bassets.ฉันสามารถแคร์นิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินของเขานะ Double Identity (2010)
I-I know you think the Basses are evil.ฉะ ฉะ ฉันรู้ว่าคุณคิดอะไร ตระกูลแบสเป็นปีศาจ The Wrong Goodbye (2011)
Five hundred bucks, baby. A blonde lady with a big fat basset hound.ห้าร้ายเหรียญจ้ะ ที่รัก จากผู้หญิงผมบลอนด์เลี้ยงหมาหูยาวตัวเขื่อง Seven Psychopaths (2012)
I'm on the bend, Bassett Creek Road.ฉันอยู่ที่ทางโค้ง ถนนบาสเซ็ตท์ ครีก It's My Party and I'll Die If I Want to (2012)
Bassel something.บัซเซล อะไรสักอย่าง Q&A (2012)
Ben's really good friends with the Basses, so there would have to be some cuts, and I'm not talking about their time in tennis camp.เบน เป็นเพื่อนที่ดีกับ แบส ดังนั้น จะมีบางส่วนที่ถูกตัดออกไป และ ฉันจะไม่พูดถึงพวกเค้าในเทนนิสแคมป์ High Infidelity (2012)
Bassel.บัสเซล State of Independence (2012)
My name is Bassel. Fuck.ผมชื่อบัสเซล บัดซบ State of Independence (2012)
Bassel!บัสเซล State of Independence (2012)
Bassel!บัสเซล State of Independence (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรเสียงต่ำ[n. exp.] (aksøn sīeng tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
อักษรต่ำ[n. exp.] (aksøn tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
บินต่ำ[v. exp.] (bin tam) EN: fly at a low altitude ; low level flying   FR: voler à basse altitude [m]
ชั้นบรรยากาศส่วนล่าง[n. exp.] (chanbanyākāt suanlāng) FR: basse atmosphère [f]
ชนชั้นต่ำ[n. exp.] (chonchan tam) EN: underclass   FR: basse classe [f]
อียิปต์ภาคเหนือ[n. prop.] (Īyip phāk Neūa) EN: Lower Egypt   FR: Basse-Égypte [f]
ความกดอากาศต่ำ[n. exp.] (khwām kot akāt tam) EN: low pressure   FR: basse pression [f]
กีตาร์เบส[n. exp.] (kītā bēs = kītā bēt) EN: bass guitar   FR: guitare basse
กลุ่มอักษรต่ำ[n. exp.] (klum aksøn tam) FR: classe des consonnes basses [f]
กระซิบ[v.] (krasip) EN: whisper ; talk in a whisper ; speak in each other's ear ; murmur ; mutter   FR: murmurer ; chuchoter ; parler à voix basse ; chuchoter à l'oreille ; susurrer ; marmonner

CMU English Pronouncing Dictionary
BASSE    B AE1 S
BASSES    B AE1 S AH0 Z
BASSES    B EY1 S AH0 Z
BASSET    B AE1 S AH0 T
BASSETT    B AE1 S EH0 T
BASSETTE    B AH0 S EH1 T
BASSETTI    B AA0 S EH1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
basses    (n) (b ei1 s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Basse-Terre (Hauptstadt von Guadeloupe)Basse-Terre (capital of Guadeloupe) [Add to Longdo]
Basseterre (Hauptstadt von St. Kitts und Nevis)Basseterre (capital of Saint Kitts and Nevis) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バセットハウンド[, basettohaundo] (n) basset hound [Add to Longdo]
羽太[はた, hata] (n) sea basses; groupers [Add to Longdo]
罰せられる[ばっせられる, basserareru] (v1) (irregular passive form of 罰する) to be subject to punishment; be punished [Add to Longdo]
抜染[ぬきぞめ;ばっせん, nukizome ; bassen] (n) discharge printing; discharge style [Add to Longdo]
末席[ばっせき;まっせき, basseki ; masseki] (n) lowest seat; foot of the table [Add to Longdo]
末席を汚す[まっせきをけがす;ばっせきをけがす, massekiwokegasu ; bassekiwokegasu] (exp,v5s) (hum) to attend a meeting; to have the honor of being present at a meeting; to soil the lowest seat by one's presence [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴斯特尔[Bā sī tè ěr, ㄅㄚ ㄙ ㄊㄜˋ ㄦˇ, / ] Basseterre (capital of Saint Kitts and Nevis) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top