ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wv

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wv-, *wv*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
browvbeating(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อผศ.[N] The War Veterans Organization of Thailand, See also: WVO, Syn. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก[N] War Veterans Organization of Thailand, See also: WVO, Syn. อผศ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ม่วงมณีรัตน์[n. exp.] (muang manīrat) EN: Bignonia magnifica ; Arrabidaea magnifica ; Purple bignonia ; Glowvine   

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  WV
      n 1: a state in east central United States [syn: {West
           Virginia}, {Mountain State}, {WV}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top