ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trubel

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trubel-, *trubel*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Trubel?ทรูเบล Headache (2015)
Trubel?ทรูเบล? Cry Havoc (2015)
Trubel's right, Nick. We got to go.นิค ทรูเบลพูดถูก พวกเราต้องไปก่อน Cry Havoc (2015)
Trubel, is that...ทรูเบล นั่นมัน... Cry Havoc (2015)
Trubel!ทรูเบล! Cry Havoc (2015)
Or Trubel.หรือทรูเบลเลย Cry Havoc (2015)
Yeah, you're right, except the phone's way over there. Monroe, Rosalee, it's Trubel!คุณพูดถูก เว้นแต่ว่าโทรศัพท์อยู่ตรงนู้นแน่ะ มอนโร โรซาลี นี่ทรูเบล Cry Havoc (2015)
Trubel?ทรูเบล? Cry Havoc (2015)
Trubel, run!ทรูเบล หนีไป! The Grimm Identity (2015)
Trubel?ทรูเบล? The Grimm Identity (2015)
They took Trubel.พวกมันจับทรูเบลไป The Grimm Identity (2015)
- Have you seen Trubel?- นายเจอทรูเบลบ้างไหม The Grimm Identity (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top