ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

systeme

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -systeme-, *systeme*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม[kān raprøng rabop kān jatkān singwaētlom] (n, exp) EN: Environmental Management System  FR: système de management environnemental [ m ]
ขนบ[khanop] (n) EN: custom ; system ; convention ; order ; usual practice ; social custom  FR: coutume [ f ] ; tradition [ f ] ; habitude [ f ] ; pratique [ f ] ; convention [ f ] ; système [ m ]
มาตรา[māttrā] (n) EN: system ; table ; unit ; standard  FR: système (d'unités) [ m ]
มาตราเมตริก[māttrā mettrik] (n, exp) EN: metric system  FR: système métrique [ m ]
ระบบ[rabop] (n) EN: system ; organization ; regime ; manner ; way ; mode ; method ; procedure  FR: système [ m ] ; ordre [ m ] ; régime [ m ] ; organisation [ f ] ; méthode [ f ] ; principe [ m ] ; manière [ f ] ; modèle [ m ] ; mode [ m ] ; type [ m ] ; procédure [ f ] ; appareil [ m ]
ระบอบ[rabøp] (n) EN: regime ; order ; system ; mode  FR: régime [ m ] ; système [ m ] ; mode [ m ]
ระบบดิจิตอล[rabop dijitøn] (x) EN: digital  FR: système digital [ m ]
ระบบหายใจ[rabop hāijai] (n, exp) FR: système respiratoire [ m ]
ระบบจำนวน[rabop jamnūan] (n, exp) EN: number system  FR: système numérique [ m ] ; système de numération [ m ]
ระบบจำนวนฐานสิบ[rabop jamnūan thān sip] (n, exp) FR: système décimal [ m ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Systemebene { f }system level [Add to Longdo]
Systemende { n }absolute shutdown [Add to Longdo]
Systementwickler { m }system developer [Add to Longdo]
Systementwurf { m }; Systemplanung { f }system design [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Systeme /zɵsteːmə/ 
   systems

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top