Search result for

scherer

(55 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scherer-, *scherer*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา scherer มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *scherer*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That dancer smells like trouble.Dieser Tänzer wird Ihnen Scherereien bereiten. The Lady Banker (1980)
A red car is bad luck and trouble.Ein roter wagen bedeutet unglück und scherereien. Used Cars (1980)
There's a more dangerous threat to the Soviet premier at Chequers.Der MI5 spricht von realistischerer Gefährdung des sowjetischen Staatsoberhauptes während der Gespräche in Chequers. The Death List (1981)
You're just a nuisance.Du machst mir nichts als Scherereien. Dark Habits (1983)
Hasn't given me a day's trouble in 1 5 years.... habeichnochnie Scherereiengehabt. Gremlins (1984)
Hasn't given me a day's trouble in 1 5 years.... habeichnochnie Scherereiengehabt. Gremlins (1984)
Women are a nuisance.Man hat nichts als Scherereien mit ihr. Armour of God (1986)
He'll get in trouble with those guys.Wenn das keine Scherereien gibt... Something Wild (1986)
- Bad news Crews.- Der Scherereien-Crews. Friday the 13th Part VII: The New Blood (1988)
I went to all this trouble... for the sake of discretion.Ich habe diese ganzen Scherereien gehabt. Alles sollte diskret ablaufen. Without a Clue (1988)
- Richard, don't get into trouble over me. - Georgie!Ich will Ihnen keine Scherereien bereiten. The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989)
What did I tell you? Look at this mess you got us into.Sehn Sie, was wir ihretwegen für Scherereien haben. Look Who's Talking Too (1990)
You might prefer Manischewitz, but it'd look funny on my table.Koscherer Wein auf meinem Tisch sähe merkwürdig aus. Goodfellas (1990)
But I think it's more of a nuisance than anything else.Das macht nur Scherereien. Man Bites Dog (1992)
It's the inconvenience to the list.Es gibt dann Scherereien mit der Liste. Schindler's List (1993)
Unfortunately, Yoke's more handsome, but less Intellectually brilliant younger sibling, Li'l Eggwhite,Unglücklicherweise überlebte Eigelbs hübscherer, aber intellektuell weniger brillanter jüngerer Bruder Klein-Eiweiß, um die Gang zu übernehmen. Class of Nuke 'Em High Part 3: The Good, the Bad and the Subhumanoid (1994)
Heinz 57 and French fried potato Big kosher pickle and a cold draft beerHeinz 57 und Pommes frites, koscherer Gurke und einem kühlen, frischen Fassbier. Whale Song (1994)
So how much trouble is it going to cause?Also was für Scherereien hab ich zu erwarten? The Collaborator (1994)
Telling that cop I'd stay here saved me a lot of social-service interviews.Mein Bluff, daß ich hierbliebe, hat mir einen Haufen Scherereien mit dem Sozialdienst erspart. Batman Forever (1995)
Even after a vacation, they hassled him at the airport.Sogar nach dem Urlaub machten sie ihm Scherereien. Casino (1995)
We go through all this fucking trouble and somebody's robbing us?Wir tun uns all diese Scherereien an, und jemand beklaut uns? Casino (1995)
Something wrong?Gibt's Scherereien? The Bandit (1996)
Not a penny for you. You were trouble even as a child.Schon als Kind hast du immer Scherereien gemacht. The Bandit (1996)
So you had problems with the other three?Stimmt es, dass Sie Scherereien mit den 3 anderen hatten? Les grands ducs (1996)
Your Edward French won't give you any more trouble.Dein Edward French wird dir keine Scherereien mehr machen. Apt Pupil (1998)
A man who is not married has nothing. He is a man of trouble.Ein lediger Mann hat bloß Scherereien. Gods and Monsters (1998)
To regrets... Or to friendships that are far from innocent.Nichts als Scherereien, bestenfalls Freundschaften, die keine echten sind, ob es dir gefällt oder nicht. Autumn Tale (1998)
Those guys are gonna be trouble yet. Watch and see.Diese kerle werden für Scherereien sorgen. Secrets of the Soul (1998)
Sorry the dead man on your driveway was such an inconvenience.Tut uns Leid, dass der Tote hier Ihnen so viele Scherereien macht. The Wedding from Hell (1998)
Hope that won't cause trouble.Das gibt doch keine Scherereien? Crossroads (2001)
In case you run into trouble again.Für den Fall, dass du wieder Scherereien hast. Uprising (2001)
I don't want any trouble!Ich mag Scherereien nicht ! Sia, the Dream of the Python (2001)
We are in deep trouble.Wir haben Scherereien und zwar ganz große! A Kind of America (2002)
- Beef not pork.- Koscherer Speck. - Rind, nicht Schwein. Those Lazy-Hazy-Crazy Days (2002)
I'm afraid I had a spot of bother getting out of a cab last night.Ich fürchte, ich hatte Scherereien, als ich gestern aus einem Taxi stieg. The Life and Death of Peter Sellers (2004)
~Andabig salamistuffer And a kosher pickle-puffer?Und eine Oberschwuchtel Und ein koscherer Gurkenbläser Queer Duck: The Movie (2006)
Thought you made a fool of me?Du machst nur Scherereien. Tales from Earthsea (2006)
I'm a humble sheep shearer from Killarney.Ich bin ein bescheidener Schafscherer aus Killarney. Cupcake (2006)
Best shearer in the country three years running.Der beste Schafscherer des Landes. Drei Jahre in folge. Black Sheep (2006)
And that you won't be having any more trouble from me.Ich mache Ihnen keine Scherereien mehr. Reign Over Me (2007)
At 18, Scherer Starts the Journey From Woman to ManMit 18... beginnt sich Scherer zu verändern XXY (2007)
Usually when my lovers leave, they cheat with even more attractive men.Also, immer wenn meine Liebhaber mich verlassen haben, dann wegen hübscherer Männer. Milk (2008)
Let me be clear. We don't want to be involved with people like you.Mit Leuten wie euch zu arbeiten, macht unserem Verein nur Scherereien! Love Exposure (2008)
No. It's too much hassle for them -- blood, bodies, paperwork.Nein, das macht denen zu viel Scherereien... Yes I Can (2008)
Look.. sir.. I'm not here to mess things..Ich will keine Scherereien machen... Bachna Ae Haseeno (2008)
I´ll show you the way to the doctor´s office.Sag ihr, das ist das Restgeld für das Radio. Geh jetzt! Die bringen uns nur noch Scherereien. For a Moment, Freedom (2008)
No wonder it's such messy business vomiting you from our midst.Kein Wunder, dass man Scherereien hat, euch aus unserer Mitte zu erbrechen. Adam Resurrected (2008)
We had to arrest a guy and he kicked up a fuss.Wir sollten einen Kerl festnehmen und da gab's ein paar Scherereien. Den krossade tanghästen (2008)
Never has anyone given me so much grief. man.Niemals hat mir einer so viel Scherereien bereitet! Perrier's Bounty (2009)
I don't know. Stuff with Italians.Du hast Scherereien mit Italienern. A Prophet (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHERER    SH IH1 R ER0
SCHERER'S    SH EH1 R ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schafscherer {m} | Schafscherer {pl}shearer | shearers [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top