ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

salomo

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salomo-, *salomo*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Horowitz, Salomon.โฮโรวิทซ์.. ซาโลมอน. Schindler's List (1993)
Hirsch, Salomon ? Mandel, Maria.เฮิร์กซ... Schindler's List (1993)
Hirsch, Salomon.ซาโลมอน Schindler's List (1993)
Damages Season 2 Episode 3 I Knew Your Pig V1.0 DOT Synchro: Gaillots and Salomon.I Knew You Were a Pig (2009)
That is, until Lewis Ranieri came on the scene at Salomon Brothers.มาในฉากที่ซาโลมอนพี่น้อง The Big Short (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
SALOMON    S AE1 L AH0 M AH0 N
SALOMONE    S AA0 L OW0 M OW1 N IY0
SALOMON'S    S AE1 L AH0 M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Salomon    (n) sˈæləmən (s a1 l @ m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Salomonensturmvogel {m} [ornith.]Solomon Is Petrel [Add to Longdo]
Salomonenseeadler {m} [ornith.]Sanford's Sea Eagle [Add to Longdo]
Salomonentaube {f} [ornith.]Salomon Is Ground Pigeon [Add to Longdo]
Salomonenlori {m} [ornith.]Meek's Lorikeet [Add to Longdo]
Salomonenkakadu {m} [ornith.]Durcorp's Cockatoo [Add to Longdo]
Salomonenspecht-papagei {m} [ornith.]Finsch's Pygma Parrot [Add to Longdo]
Salomonenkauz {m} [ornith.]Fearful Owl [Add to Longdo]
Salomonensalangane {f} [ornith.]Guadalcanal Swiftlet [Add to Longdo]
Salomonenpitta [ornith.]Black-faced Pitta [Add to Longdo]
Salomonenraupenfänger {m} [ornith.]Black-bellied Cuckoo Shrike [Add to Longdo]
Salomonenmonarch {m} [ornith.]Kulambangra Monarch [Add to Longdo]
Salomonen {pl}; Salomoninseln [geogr.]Solomon Islands (sb) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top