ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peria

P EH1 R IY0 AH0   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peria-, *peria*
Possible hiragana form: ぺりあ
English-Thai: Longdo Dictionary
imperial unit(n) หน่วยวัดของอังกฤษแบบเก่า และยังใช้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้หน่วยวัดเป็น นิ้ว ฟุด ปอนด์ แกลลอน หลา ไมล์ เป็นต้น , Related: metric unit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
periarteritis nodosaเยื่อหุ้มหลอดเลือดชั้นนอกอักเสบ
capitalist imperialism)n. จักรวรรดินิยมของทุนนิยม
imperial(อิมเพีย' เรียล) adj. เกี่ยวกับอาณาจักร, เกี่ยวกับจักรพรรดิ, เกี่ยวกับจักรพรรดินี, เกี่ยวกับจักรวรรดิ, ยิ่งใหญ่, โอ่อ่า, ชั้นพิเศษ, โอหัง, ยโส. -n. ขนาดกระดาษพิมพ์หรือกระดาษวาดที่เท่ากับ 23 x 31 นิ้ว (อังกฤษ) หรือ 22 x 30, 32 นิ้ว (อเมริกา) , จักรพรรดิ, จั
imperialism(อิมเพีย' เรียลลิสซึม) n. ลัทธิจักรวรรดินิยม, ลัทธิล่าอาณานิคม,การปกครองระบบจักรวรรดินิยม., See also: imperialist n. imperialistic adj. imperialistically adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
imperial(adj) ของจักรพรรดิ,ยิ่งใหญ่,เกี่ยวกับจักรวรรดิ
imperialism(n) ลัทธิจักรวรรดินิยม
imperialist(n) นักจักรวรรดินิยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perianal; circumanal; periproctic-รอบทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periangiitis๑. การอักเสบรอบหลอดเลือด๒. การอักเสบรอบหลอดน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periangiocholitis; pericholangitisการอักเสบรอบท่อน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periangiomaเนื้องอกรอบหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perianth; perigoneวงกลีบรวม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
periaortitisการอักเสบรอบเอออร์ตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periarticular fractureกระดูกหักใกล้ข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periauricular๑. -รอบหัวใจห้องต้น๒. -รอบใบหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Periarthritisภาวะเนื้อเยื่อรอบข้ออักเสบ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
perianal {adj}; in der Umgebung des Afters [med.] (adj) around the anus เกี่ยวกับทวารหนัก
See also: S. anus,

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จักรวรรดินิยม[n.] (jakkrawatniyom) EN: imperialism   FR: impérialisme [m]
นกอินทรีหัวไหล่ขาว[n. exp.] (nok insī hūalai khāo) EN: Imperial Eagle   FR: Aigle impérial [m]
นกลุมพู[n.] (nok lumphū) EN: imperial pigeon   
นกลุมพู[n.] (nok lumphū) EN: Green Imperial Pigeon   FR: Carpophage pauline [m] ; Carpophage vert [m]
นกลุมพูขาว[n. exp.] (nok lumphū khāo) EN: Pied Imperial Pigeon   FR: Carpophage blanc [m]
นกลุมพูเขียว[n. exp.] (nok lumphū khīo) EN: Green Imperial Pigeon   FR: Carpophage pauline [m] ; Carpophage vert [m]
นกมูม[n. exp.] (nok mūm) EN: Mountain Imperial Pigeon   FR: Carpophage à manteau brun [m] ; Carpophage capistrate [m]
ผีเสื้อหางริ้วใต้ขีด[n. exp.] (phīseūa hāng riū tāi khīt) EN: White Imperial   
ผีเสื้อขาวหางริ้ว[n. exp.] (phīseūa khāo hāng riū) EN: Common Imperial   
ปอเปี๊ยะทอด[n. exp.] (pøpīa thøt) EN: egg rolls   FR: pâté impérial [m] ; crêpe chinoise fracie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PERIA    P EH1 R IY0 AH0
PERIA'S    P EH1 R IY0 AH0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花被[huā bèi, ㄏㄨㄚ ㄅㄟˋ, ] perianth (common term for calyx and corolla); border and protecting envelope of a flower, #74,266 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Periarthritis {f} [med.]periarthritis [Add to Longdo]
perianal {adj}; in der Umgebung des Afters [med.]perianal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お召し列車;御召列車[おめしれっしゃ, omeshiressha] (n) Imperial train; royal train [Add to Longdo]
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters [Add to Longdo]
インペリアリズム[, inperiarizumu] (n) imperialism [Add to Longdo]
インペリアル[, inperiaru] (n) imperial; (P) [Add to Longdo]
スタペリア[, sutaperia] (n) stapelia [Add to Longdo]
ヤードポンド法[ヤードポンドほう, ya-dopondo hou] (n) imperial units; yard-pound units [Add to Longdo]
一の宮[いちのみや, ichinomiya] (n) (1) (arch) (See 一の御子) first-born imperial prince; (2) most important provincial shrine [Add to Longdo]
一の御子[いちのみこ, ichinomiko] (n) (arch) first-born imperial prince [Add to Longdo]
芋粥[いもがゆ, imogayu] (n) (1) rice gruel with diced sweet potatoes; (2) (arch) gruel with ivy broth and finely minced Japanese yam served at large Imperial banquets [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top