ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nase

N EY1 Z   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nase-, *nase*
Possible hiragana form: なせ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adenaseเอนไซม์ที่พบในม้ามและตับอ่อนที่ทำให้ adenine เปลี่ยนเป็น hypoxanthine และ ammonia

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรงยิม[n.] (rōng yim) EN: gymnasium   FR: gymnase [m] ; salle de gymnastique [f] ; salle de sport [f]
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้[org.] (Samākhom Prachāchāt haeng Ēchīa Tawan-øk Chīeng-tāi) EN: Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)   FR: Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE/ASEAN)

CMU English Pronouncing Dictionary
NASE    N EY1 Z
NASER    N EY1 Z ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Hals-Nasen-Ohren-Krankheit(n) |die, pl. Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten| โรคคอหูจมูก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nase {f} | Nasen {pl} | die Nase voll haben | die Nase voll haben von etw. | die Nase voll haben von allem | eine Nase drehen; eine lange Nase machen | jdn. an der Nase herumführen [übtr.] | jdn. an der Nase herumführen [übtr.]nose | noses | to be fed up with | to have a belly full of sth. | to be fed up with the whole shebang | to thumb one's nose; to cock a snook | to draw a red herring across the track [fig.] | to muck around with sb. [Add to Longdo]
Nasen-Finne {f} [techn.]nose fin [Add to Longdo]
Nasenkeil {m}gib-head key; taper key [Add to Longdo]
Nasenloch {n} [anat.]nasal orifice [Add to Longdo]
Nasenloch {n}; Nüster {f} | Nasenlöcher {pl}; Nüstern {pl}nostril | nostrils [Add to Longdo]
Nasenscheibe {f}washer with external tab [Add to Longdo]
Nasenstüber {m} | Nasenstüber {pl}fillip | fillips [Add to Longdo]
Nasenwachshaut {f}cere [Add to Longdo]
naseweis; keck; unverschämt; schmissig; flott; schmuck {adj}saucy [Add to Longdo]
Nasenpolyp {m}; Rachenmandelpolyp; Rachenmandelwucherung {f} [med.] | Nasenpolypen {pl}; Rachenmandelpolypen {pl}; Rachenmandelwucherungen {pl}adenoid | adenoids [Add to Longdo]
Nasenkakadu {m} [ornith.]Long-billed Corella [Add to Longdo]
Nasenstreif-Honiganzeiger {m} [ornith.]Lesser Honeyguide [Add to Longdo]
Nasenmuräne {f} (ausgewachsen) (Rhinomuraena quaesita) [zool.]blue ribbon eel; ghost ribbon eel [Add to Longdo]
Nasenmuräne {f} (Jungtier) (Rhinomuraena quaesita) [zool.]black ribbon eel; ghost ribbon eel [Add to Longdo]
Nasenmuräne {f} (Rhinomuraena quaesita) [zool.]ghost ribbon eel; blue ribbon eel; black ribbon eel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アデノシンデアミナーゼ[, adenoshindeamina-ze] (n) adenosine deaminase [Add to Longdo]
アルギナーゼ[, arugina-ze] (n) arginase [Add to Longdo]
アルミナセメント[, aruminasemento] (n) alumina cement [Add to Longdo]
ウロキナーゼ[, urokina-ze] (n) urokinase [Add to Longdo]
エンテロキナーゼ[, enterokina-ze] (n) enterokinase [Add to Longdo]
オキシゲナーゼ[, okishigena-ze] (n) oxygenase (ger [Add to Longdo]
キナーゼ[, kina-ze] (n) kinase [Add to Longdo]
ダイナセット[, dainasetto] (n) {comp} dynamic set [Add to Longdo]
デヒドロゲナーゼ[, dehidorogena-ze] (n) dehydrogenase [Add to Longdo]
トランスアミナーゼ[, toransuamina-ze] (n) transaminase [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はな, hana] Nase [Add to Longdo]
鼻先[はなさき, hanasaki] Nasenspitze [Add to Longdo]
鼻孔[びこう, bikou] Nasenloch [Add to Longdo]
鼻血[はなじ, hanaji] Nasenbluten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Nase /naːzə/ 
   gib head; nose

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top