ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mauser

M AW1 S ER0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mauser-, *mauser*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mauser, I want forward and aft guns manned at all times.เมาเซอร์ ประจำการป้อมปืนทั้งหน้าหลังตลอดเวลา The Matrix Revolutions (2003)
Lieutenant Mauser. Hostage negotiator, LAPD.ร้อยโท เมาส์เซอร์ นักต่อรองตัวประกัน, LAPD Chuck Versus Santa Claus (2008)
This is Lieutenant Mauser. LAPD.นี่ร้อยโท เม้าส์เซอร์, LAPD Chuck Versus Santa Claus (2008)
I'm Lieutenant Mauser, LAPD.ผมร้อยโท เม้าส์เซอร์, LAPD Chuck Versus Santa Claus (2008)
This is Lieutenant Mauser.ร้อยโทเม้าสเซอร์ Chuck Versus Santa Claus (2008)
This guy Mauser-- he is no good.ตาเม้าท์เซอร์คนนั้น--เขาเป็นคนไม่ดี Chuck Versus Santa Claus (2008)
Lieutenant Mauser's FULCRUM.ร้อยโทเม้าส์เซอร์เป็นคนของฟังครั่ม เน็ด.. Chuck Versus Santa Claus (2008)
And my personal favorite is the Mauser Elite SSX Double Barrel.And my favorite is the double-barreled Mauser SSX. The Purge: Anarchy (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
MAUSER    M AW1 S ER0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
驳壳枪[bó ké qiāng, ㄅㄛˊ ㄎㄜˊ ㄑㄧㄤ, / ] Mauser pistol, #86,114 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mauser {f}; Haarwechsel {m}; Häutung {f} [zool.]molt [Am.]; moult [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モーゼル[, mo-zeru] (n) Mauser (ger [Add to Longdo]
モーゼル連発銃[モーゼルれんぱつじゅう, mo-zeru renpatsujuu] (n) Mauser rifle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Mauser
   n 1: German arms manufacturer and inventor of a repeating rifle
      and pistol (1838-1914) [syn: {Mauser}, {von Mauser}, {P. P.
      von Mauser}, {Peter Paul Mauser}]
   2: trademark for a repeating rifle or pistol

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top