ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lehre

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lehre-, *lehre*
CMU English Pronouncing Dictionary
LEHRER    L EH1 R ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Formenlehre(n) |die, nur Sg.| สัณฐานวิทยา, See also: S. Morphologie, R. morphologisch

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lehre {f}; Lehrzeit {f}apprenticeship [Add to Longdo]
Lehre {f}egalitarianism [Add to Longdo]
Lehre {f}; Messlehre {f} [techn.] | Lehren {pl}; Messlehren {pl}gage [Am.]; gauge [Br.] | gages; gauges [Add to Longdo]
Lehre {f}teachings [Add to Longdo]
Lehre {f} | Lehren {pl}tenet | tenets [Add to Longdo]
Lehrenbohrwerk {n} [techn.]jig boring machine [Add to Longdo]
Lehrenüberwachung {f}gauge monitoring [Add to Longdo]
Lehrer {m}; Lehrerin {f} | Lehrer {pl}teacher | teachers [Add to Longdo]
Lehrer {m}indoctrinator [Add to Longdo]
Lehrer {m}instructor [Add to Longdo]
Lehrer {m}schoolmaster [Add to Longdo]
Lehrer {m}; Lehrprogramm {n} | Lehrer {pl}tutor | tutors [Add to Longdo]
Lehrerin {f}schoolmistress [Add to Longdo]
Lehrer- und Elternverband {m}parent-teacher association [Add to Longdo]
Lehrerkonferenz {f}; Gesamtkonferenz {f} (Lehrer)faculty meeting [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
先生[せんせい, sensei] Lehrer, Lehrerin [Add to Longdo]
[し, shi] Lehrer, Armee [Add to Longdo]
師匠[ししょう, shishou] Lehrer, Lehrmeister [Add to Longdo]
師弟[してい, shitei] Lehrer_und_Schueler [Add to Longdo]
師範[しはん, shihan] Lehrer, Meister [Add to Longdo]
教える[おしえる, oshieru] lehren, unterrichten [Add to Longdo]
教員[きょういん, kyouin] Lehrer, Lehrkoerper [Add to Longdo]
教師[きょうし, kyoushi] Lehrer [Add to Longdo]
教訓[きょうくん, kyoukun] Lehre, Unterweisung, Moral [Add to Longdo]
教諭[きょうゆ, kyouyu] Lehrer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Lehre /leːrə/ 
   apprenticeship; doctrine; egalitarianism; teachings; tenet

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top