ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jens

JH EH1 N Z   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jens-, *jens*, jen
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course, it was with binoculars and involved the lovely Jensen twins.แต่ว่าพ่อใช้กล้องส่องทางไกลถ้ำมองคู่แฝดเจนเซ่นสุดสวย Monster House (2006)
Heel! Good! All right, Jensen.ดี น่าพอใจ เจนเซ่น Peaceful Warrior (2006)
Don't worry, Mom. I got the Jensen blood.ไม่ต้องกังวลครับแม่ ผมมีเลือดเจ็นเส็น Flyboys (2006)
Jensen and Toddman. - Yeah.เจ็นเส็นกับท็อดด์แมน Flyboys (2006)
Come on, Jensen. Go, go, go, Jensen.6, 7, 8 เจ็นเส็น ไป ไป Flyboys (2006)
Go, Jensen. Go, Jensen. Good.ไป เจ็นเส็น ดี Flyboys (2006)
- Thanks, Jensen.ขอบคุณ เจ็นเส็น Flyboys (2006)
Jensen?เจ็นเส็น Flyboys (2006)
There's something wrong with Jensen.เจ็นเส็นไม่สบาย Flyboys (2006)
Jensen?เจ็นเส็น Flyboys (2006)
- Jensen?- เจ็นเส็น Flyboys (2006)
Do you understand me, Jensen?เข้าใจไหม เจ็นเส็น Flyboys (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
JENS    JH EH1 N Z
JENSEN    JH EH1 N S AH0 N
JENSON    JH EH1 N S AH0 N
JENSSEN    JH EH1 N S AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jenseits des menschlichen Fassungsvermögensbeyond the compass of the human mind [Add to Longdo]
Jenseitigkeit {f}otherworldliness [Add to Longdo]
Jenseits {n}hereafter; beyond [Add to Longdo]
Jenseits {n}kingdom-come [Add to Longdo]
jenseitigotherworld [Add to Longdo]
jenseitigthithertho [Add to Longdo]
jenseitig; anderweitigulterior [Add to Longdo]
jenseitig {adv}otherworldly [Add to Longdo]
jenseitig {adv}ulteriorly [Add to Longdo]
jenseits {prp; +Genitiv} | jenseits des Gebirges | jenseits der Möglichkeitenon the other side of; beyond | on the other side of the mountains | beyond the means [Add to Longdo]
jenseits {adv}on the other side; beyond [Add to Longdo]
jenseits; über; darüber hinausbeyond [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top