Search result for

islands

(42 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -islands-, *islands*, island
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Islandsเกาะ [TU Subject Heading]
Islands of the Pacificหมู่เกาะแปซิฟิก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're popping (going) on time for the islands for a while.เรามีเวลาบนเกาะอังกฤษ แค่ช่วงแป๊ปเดียวเท่านั้น The Bank Job (2008)
High King of Narnia, Lord of Cair Paravel and emperor of the Lone Islands, in order to prevent the abominable effusion of blood, do hereby challenge the usurper Miraz to single combat upon the field of battle.พระราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งนาเนีย, ลอร์ดแคร์ พาราเวล และจักรพรรดิ์แห่งโลน ไอส์แลนด์ เพื่อหยุดยั้งการทะลักอันน่าชังของเลือด ข้า อนุญาติให้ตัวข้าท้าท้ายผู้บุกรุกมิราซ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
- They are a strip of islands which run along the Carolina coastline...ที่นี้เป็นเกาะยาวขนานไปกับชายฝั่งโคโลไรน่า... Nights in Rodanthe (2008)
Building artificial islands in the sea, for example.ตัวอย่างเช่น การสร้างเกาะเทียมขึ้นในทะเล Home (2009)
The inhabitants of low-lying islands, here in the Maldives, for example, are on the front line.ประชากรที่อยู่บนเกาะที่ราบต่ำ ยกตัวอย่างเช่น เกาะมัลดีฟ เป็นแนวหน้า Home (2009)
Be ready to fly within a half hour, get you to the Cayman Islands.พร้อมที่จะบินขึ้นในอีกครึ่งชั่วโมงนี้ เพื่อพาคุณไปเกาะเคย์แมน Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Sirens live on islands.พวกมันอาศัยอยู่บนเกาะ นักเดินเรือที่ล่าพวกมัน Sex and Violence (2009)
They're also saying they wanna be paid in private islands, so dig deep.ผ่าตัดใหญ่ การบริจาคครั้งใหญ่ที่สุด จะได้รับน้ำใจตอบแทน 6 เเพ็ค ABQ (2009)
It's very sad to see the beautiful islands in the Caribbean becoming neon-lit whorehouses for the Japanese.เราเข้าไปถามชาวประมงเมือง ไทจิ ว่าเราจะขอเข้ามาช่วย... หรืออีกนัยนึง คือ ขอให้พวกเขาทิ้งเรือ ผูกไว้เลยที่ท่า The Cove (2009)
- # Islands in the stream #- # Islands in the stream # No More Good Days (2009)
And turn into little resort islands.และกลายเป็นเกาะรีสอร์ตเล็กๆ Pilot (2009)
Mm-hmm. On my way to the galoagos islands, And suddenly, my father died.ตอนที่ผมกำลังไปที่เกาะกาลาปากอส แล้วพ่อก็เสียกระทันหัน New History (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
islandsAlthough most islands in the ocean have been mapped, the ocean floor is generally unknown.
islandsAnd in the Indian Ocean, some islands of the Maldives will disappear completely beneath the water.
islandsCaptain Cook discovered those islands.
islandsIn the Carteret Islands, near Papua New Guinea, some people have already had to leave their homes because the sea water is washing around their houses.
islandsIt is believed that the festival comes from the South Pacific islands.
islandsJapan consists of four main islands.
islandsJapan consists of four main islands and many other smaller islands.
islandsJapan consists of four major islands and over 3,000 small islands, and is about equal to California in area.
islandsJapan is an island country, and it consists of four main islands.
islandsJapan is made up of volcanic islands.
islandsSeeing these islands from the airplane, we thought that they were really beautiful.
islandsSeen from the plane, the islands were very pretty.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมู่เกาะ[n.] (mūkǿ) EN: group of islands ; archipelago   FR: archipel [m] ; chapelet d'îles [m]
หมู่เกาะคะเนรี[n. prop.] (Mūkǿ Khanērī) EN: Canary Islands   FR: îles Canaries [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
ISLANDS    AY1 L AH0 N D Z
ISLANDS'    AY1 S L AH0 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
islands    (n) (ai1 l @ n d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカククリ[, akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia) [Add to Longdo]
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish [Add to Longdo]
アメリカ領ヴァージン諸島[アメリカりょうヴァージンしょとう, amerika ryou va-jin shotou] (n) United States Virgin Islands [Add to Longdo]
イギリス領ヴァージン諸島[イギリスりょうヴァージンしょとう, igirisu ryou va-jin shotou] (n) British Virgin Islands [Add to Longdo]
イレズミエイラクブカ[, irezumieirakubuka] (n) Hemitriakis complicofasciata (species of houndshark found in the Ryukyu Islands and Taiwan) [Add to Longdo]
ウラウチイソハゼ[, urauchiisohaze] (n) Eviota ocellifer (species of pygmy goby from the Ryukyu Islands, Japan) [Add to Longdo]
オモナガフタボシイソハゼ[, omonagafutaboshiisohaze] (n) Eviota partimacula (species of pygmy goby found in the Marshall Islands) [Add to Longdo]
ガラパゴスザメ[, garapagosuzame] (n) Galapagos shark (Carcharhinus galapagensis, species of circumtropical requiem shark found in the reef environments around oceanic islands) [Add to Longdo]
グレイオオトカゲ[, gureiootokage] (n) Gray's monitor (Varanus olivaceus, species of carnivorous monitor lizard from Luzon and the Catanduanes Islands in the Philippines) [Add to Longdo]
ケーマン諸島[ケーマンしょとう, ke-man shotou] (n) Cayman (islands) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
岛屿[dǎo yǔ, ㄉㄠˇ ㄩˇ, 屿 / ] islands [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top