หรือคุณหมายถึง inneß?
Search result for

inness

(6 entries)
(2.1652 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inness-, *inness*.
English-Thai: Nontri Dictionary
plainness(n) ความสงบ,ความเรียบง่าย,ความธรรมดา,ความชัดเจน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กุ้งแห้ง[n. exp.] (kung haēng) EN: skinniness ; leanness ; thinness   

CMU English Pronouncing Dictionary
INNESS    IH1 N AH0 S

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギネスブック[, ginesubukku] (n) Guinness Book of Records; (P) [Add to Longdo]
極薄[きょくはく, kyokuhaku] (n,adj-no) ultrathinness [Add to Longdo]
質実[しつじつ, shitsujitsu] (adj-na,n) simplicity; plainness [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top