ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ibm

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ibm-, *ibm*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ibmabbr. Intercontinental Ballistic Missile จรวดขีปนาวุธข้ามทวีป,International Business Machines Corporation,บริษัทไอบีเอ็ม เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรประมวลผลสำหรับธุรกิจหลายชนิด ซึ่งก็หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ไอบีเอ็มเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดบริษัทหนึ่งในด้านนี้ ในปัจจุบัน เริ่มมีคู่แข่งมากขึ้น บริษัทไอบีเอ็มนี้ผลิตคอมพิวเตอร์ทุกขนาดตั้งแต่ขนาดใหญ่ (mainframe) จนถึงไมโครคอมพิวเตอร์ ราคาเครื่องของบริษัทนี้จะแพงกว่าของบริษัทอื่น และมีบริษัทมากมายพยายามเลียนแบบ จนเกิดมีคำ"IBM compatibles" ซึ่งใช้เรียกเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่เทียบเคียงกับคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มได้ กล่าวคือ ใช้โปรแกรมระบบ (operating system) อย่างเดียวกัน
ibm atไอบีเอ็ม เอทีเป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่บริษัทไอบีเอ็มผลิตขึ้น และนำออกสู่ตลาดในราวปี ค.ศ.1984 เครื่องนี้ใช้ตัวประมวลผลIntel 80286 คำว่า เอที ย่อมาจากคำว่า Advanced Technology ซึ่งแปลตรง ๆ ตัวได้ว่า เทคโนโลยีขั้นสูง
ibm cardบัตรไอบีเอ็มหมายถึงบัตรคอมพิวเตอร์ที่ฮอลเลอริท (Hollerith) เป็นผู้ออกแบบ นำมาใช้เจาะเป็นรู เพื่อสื่อสารนำข้อมูลเข้าสู่หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันเลิกใช้แล้วดุ card ประกอบ
ibm pcไอบีเอ็ม พีซีเป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่บริษัทไอบีเอ็ม เริ่มผลิตออกสู่ตลาดมาตั้งแต่ ค.ศ.1981 ก่อนหน้านี้ บริษัทไอบีเอ็มจะผลิตแต่เครื่องขนาดใหญ่ที่เรียกว่า เมนเฟรม (mainframe) คำ PC นั้นย่อมาจาก personal computer ในปัจจุบัน คำพีซีกลายเป็นคำที่หมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้ออะไรก็ได้ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการเดียวกับไอบีเอ็ม บางทีก็เรียกว่า "เทียบเคียงกับไอบีเอ็ม" หรือ "IBM compatibles"
ibm xtไอบีเอ็ม เอ็กซ์ทีเป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่บริษัทไอบีเอ็มพัฒนาหลังจากที่ผลิตพีซีแล้วเป็นไมโครคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่มีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) อยู่ในตัวเครื่องเลย (ไม่แยกออกต่างหากจากตัวเครื่องแบบแต่ก่อน) คำว่า XT ย่อมาจาก extended technology ซึ่งก็แปลว่าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนั่งเอง บริษัทไอบีเอ็มผลิต XT หลังจาก PC แล้วต่อไปก็ผลิต AT ดู IBM AT ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
IBM computersไอบีเอ็ม คอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
IBM microcomputersไอบีเอ็ม ไมโครคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
IBM Personal Computerไอบีเอ็ม พีซี [TU Subject Heading]
IBM Personal System/2 (Computer system)ไอบีเอ็ม พีเอส/2 (ระบบคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
IBM-compatible computersไอบีเอ็ม คอมแพททิเบิล คอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
IBM was guilty of illegal exports and paid.ไอบีเอ็มมีความผิดฐานลักลอบส่งออกและต้องจ่ายค่าปรับ... . The Corporation (2003)
This is a typical contract with IBM and the Third Reich.นี่คือตัวอย่างสัญญาระหว่างไอบีเอ็มกับอาณาจักรไรช์ที่สาม The Corporation (2003)
IBM would of course say they had no control over its German subsidiaries.ไอบีเอ็มโต้แย้งว่า บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมสำนักงานสาขาในเยอรมนี The Corporation (2003)
What there was was the IBM punch card system which controlled and stored information based upon the holes that were punched in various rows and columns.ระบบตอกบัตรของบริษัทไอบีเอ็ม ซึ่งควบคุมและเก็บข้อมูล โดยอาศัยรูที่ตอก The Corporation (2003)
That's an extraordinary traffic management program that required an IBM system in every railroad direction and an IBM system in every concentration camp.นั่นหมายถึงโปรแกรมควบคุมการขนย้ายที่พิเศษซับซ้อน ซึ่งต้องอาศัยระบบของไอบีเอ็ม ในทุกชุมทางรถไฟ The Corporation (2003)
And they were printed exclusively by IBM and the profits were recovered just after the warขึ้นมาโดยเฉพาะ และได้กำไรกลับมาหลังสงคราม The Corporation (2003)
Coke and IBM have been doing this for years, alright? You familiar with them?โค้กกับไอบีเอ็มก็เคยทำอย่างนี้ เป็นปี ๆ มาแล้ว นายรู้เรื่องบ้างหรือเปล่าเนี่ย Up in the Air (2009)
I was going to invest in IBM in 1952, but life is full of disappointments.ฉันก็เคยจะลงทุนใน IBM เมื่อปี 1952 แต่ชีวิตเต็มไปด้วยความผิดหวัง Digital Exploration of Interior Design (2012)
The IBM 7090 Data Processing System,ไอบีเอ็ม 7090 ระบบการ ประมวลผลข้อมูล Hidden Figures (2016)
- You're the IBM man, right?คุณจะชาย ไอบีเอม ใช่มั้ย? Hidden Figures (2016)
We need the IBM for Glenn's launch.เราจำเป็นต้องไอบีเอ็มสำหรับการ เปิดตัวเกล็น? Hidden Figures (2016)
I hear the IBM is at full capacity.ฉันได้ยินไอบีเอ็มเป็นได้อย่างเต็ม ศักยภาพ Hidden Figures (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ibmHe finally became the president of IBM.
ibmIBM has the lion's share of the large computer market; nobody else even comes close.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอบีเอ็ม[TM] (Ai.Bī.Em.) EN: IBM   FR: IBM
บริษัท ไอบีเอ็ม[TM] (børisat Ai-Bī-Em) EN: IBM   FR: IBM

CMU English Pronouncing Dictionary
IBMER IH1 B M ER0
IBMERS IH1 B M ER0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
深蓝[Shēn lán, ㄕㄣ ㄌㄢˊ, / ] IBM Deep Blue [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイビーエム[, aibi-emu] (n) {comp} IBM [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイビーエム[あいびーえむ, aibi-emu] IBM [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 IBM
  /I?B?M/
 
   Once upon a time, the computer company most hackers loved to hate; today,
   the one they are most puzzled to find themselves liking.
 
   From hackerdom's beginnings in the mid-1960s to the early 1990s, IBM was
   regarded with active loathing. Common expansions of the corporate name
   included: Inferior But Marketable; It's Better Manually; Insidious Black
   Magic; It's Been Malfunctioning; Incontinent Bowel Movement; and a near-
   {infinite} number of even less complimentary expansions (see also {fear and
   loathing}). What galled hackers about most IBM machines above the PC level
   wasn't so much that they were underpowered and overpriced (though that
   counted against them), but that the designs were incredibly archaic,
   {crufty}, and {elephantine} ... and you couldn't fix them ? source code was
   locked up tight, and programming tools were expensive, hard to find, and
   bletcherous to use once you had found them.
 
   We didn't know how good we had it back then. In the 1980s IBM had its own
   troubles with Microsoft and lost its strategic way, receding from the
   hacker community's view. Then, in the 1990s, Microsoft became more noxious
   and omnipresent than IBM had ever been.
 
   In the late 1990s IBM re-invented itself as a services company, began to
   release open-source software through its AlphaWorks group, and began
   shipping {Linux} systems and building ties to the Linux community. To the
   astonishment of all parties, IBM emerged as a staunch friend of the hacker
   community and {open source} development, with ironic consequences noted in
   the {FUD} entry.
 
   This lexicon includes a number of entries attributed to ?IBM?; these derive
   from some rampantly unofficial jargon lists circulated within IBM's
   formerly beleaguered hacker underground.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 IBM
     International Business Machines (manufacturer, IBM)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top