หรือคุณหมายถึง gräme?
Search result for

graeme

(13 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -graeme-, *graeme*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm Graeme Miller. I'm a chemical engineer.ผมเกรแฮม มิลเลอร์ วิศวกรเคมี AVP: Alien vs. Predator (2004)
Graeme...บางอย่าง พระเจ้า Faes Wide Shut (2013)
And when do the cameras get here? Graeme? !เมื่อไรกล้องจะมานะคะ แกรม Faes Wide Shut (2013)
Graeme, baby, why aren't you answering your phone?แกรม ที่รัก ทำไมไม่รับโทรศัพท์ Faes Wide Shut (2013)
I'm Delia. Graeme's, um... lover.ฉันดีเลีย คนรักของแกรม Faes Wide Shut (2013)
Graeme and I have been together forever. Like, six months at least.แกรมกับฉันอยู่ด้วยกัน มานานแล้ว หกเดือนอย่างน้อย Faes Wide Shut (2013)
Hi. Graeme was liquefied by a Fae secretion.ไง แกรมละลายเพราะสารจากเฟ Faes Wide Shut (2013)
You think maybe our little horndog Graeme was bumping uglies with some weird Fae?คิดว่าบางทีเจ้าหื่นแกรม มีอะไรกับเฟแปลกๆ เหรอ Faes Wide Shut (2013)
Graeme may have infected both his wife and his girlfriend.แกรมอาจแพร่เชื้อไป สู่ภรรยาและชู้เขาได้ Faes Wide Shut (2013)
Yeah, what about Graeme? He died right in front of his own wife.แล้วแกรมล่ะ เขาตายต่อหน้า เมียตัวเอง Faes Wide Shut (2013)
Dispatch, do you copy? This is Deputy Graeme with the sheriff's department.ได้ยินมั้ย รับทราบรึยัง นี่เจ้าหน้าที่แกรมจากกรมตำตรวจท้องถิ่น The Girl Who Knew Too Much (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
GRAEME    G R EY1 M
GRAEME    G R AE1 M

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top