ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frucht

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frucht-, *frucht*
CMU English Pronouncing Dictionary
FRUCHTER F R AH1 K T ER0
FRUCHTMAN F R AH1 K T M AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Fruchtjoghurtโยเกิร์ตผลไม้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frucht {f} | Früchte {pl} | Früchte tragen | die Früchte der Erdefruit | fruit | to bear fruit | the fruits of the earth [Add to Longdo]
Fruchtbarkeit {f}; Ergiebigkeit {f}fecundity [Add to Longdo]
Fruchtbarkeit {f}fertility [Add to Longdo]
Fruchtbarkeit {f}fruitfulness [Add to Longdo]
Fruchtbarkeit {f}proliferation [Add to Longdo]
Fruchtbarkeit {f}prolificness [Add to Longdo]
Fruchtbarkeit {f}reproductiveness [Add to Longdo]
Fruchtbarkeit {f} (von Boden)richness (of soil) [Add to Longdo]
Fruchtblase {f} [anat.]amniotic sac [Add to Longdo]
Fruchteinwaage {f}net weight of fruit [Add to Longdo]
Fruchteis {n}fruit ice cream [Add to Longdo]
Fruchteis {n}sherbet [Am.] [Add to Longdo]
Fruchtentkerner {m}corer [Add to Longdo]
Fruchtfleisch {n}(fruit) flesh [Add to Longdo]
Fruchtfleisch {n}; Fruchtmark {n}; Mark {n}pulp [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[み, mi] Frucht, Nuss [Add to Longdo]
愛の結晶[あいのけっしょう, ainokesshou] Frucht_der_Liebe, -Kind [Add to Longdo]
[か, ka] FRUCHT, ERGEBNIS [Add to Longdo]
果実[かじつ, kajitsu] Frucht [Add to Longdo]
果汁[かじゅう, kajuu] Fruchtsaft [Add to Longdo]
豊年[ほうねん, hounen] fruchtbares_Jahr [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Frucht /fruxt/ 
   fruit; progeny

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top